oferty pracy informacje dla bezrobotnych informacje dla pracodawców
powrót do strony głównej drukuj

2016-07-24 06:19:01

Zaproszenie do składania ofert na organizację i przeprowadzenie w 2016 roku szkolenia na podstawie trójstronnej umowy szkoleniowej w zakresie „Operator maszyn do produkcji, sortowania i uszlachetniania kruszyw kl. III”


 

Zaproszenie do składania ofert

 

            Powiatowy Urząd Pracy w Gostyninie zaprasza do składania ofert na organizację i przeprowadzenie w 2016 roku szkolenia na podstawie trójstronnej umowy szkoleniowej zawieranej pomiędzy starostą, pracodawcą i instytucją szkoleniową w zakresie „Operator maszyn do produkcji, sortowania i uszlachetniania kruszyw kl. III”. Szkolenia organizowane w ramach trójstronnej umowy szkoleniowej są odpowiedzią na wniosek pracodawcy o zamówienie szkolenia dla osoby bezrobotnej, dlatego liczby uczestników w ciągu roku PUP w Gostyninie nie jest w stanie przewidzieć.

W przypadku zainteresowania Pana/ Pani firmy zorganizowaniem szkolenia zwracam się z prośbą o przesłanie do dnia 31.07.2016r. na adres Powiatowego Urzędu Pracy w Gostyninie ul. Płocka 66/68 09-500 Gostynin wypełnionego formularza ofertowego (wraz z załącznikami), który można pobrać ze strony PUP w Gostyninie www.pup-gostynin.pl z zakładki Szkolenia – rok 2016 – Informacja dla instytucji szkolących z dopiskiem „oferta na przeprowadzenie szkoleń w ramach trójstronnej umowy szkoleniowej w zakresie operatora maszyn do produkcji, sortowania i uszlachetniania kruszyw kl. III – nie otwierać”.

 

więcej

 

 

 

 

Data utworzenia: 2016-07-08 12:44:41powrót do strony głównej drukuj

2016-07-24 06:12:55

Zaproszenie do składania ofert na organizację i przeprowadzenie w 2016 roku szkolenia na podstawie trójstronnej umowy szkoleniowej w zakresie „Operator maszyn do produkcji, sortowania i uszlachetniania kruszyw kl. III”


 

Zaproszenie do składania ofert

 

            Powiatowy Urząd Pracy w Gostyninie zaprasza do składania ofert na organizację i przeprowadzenie w 2016 roku szkolenia na podstawie trójstronnej umowy szkoleniowej zawieranej pomiędzy starostą, pracodawcą i instytucją szkoleniową w zakresie „Operator maszyn do produkcji, sortowania i uszlachetniania kruszyw kl. III”. Szkolenia organizowane w ramach trójstronnej umowy szkoleniowej są odpowiedzią na wniosek pracodawcy o zamówienie szkolenia dla osoby bezrobotnej, dlatego liczby uczestników w ciągu roku PUP w Gostyninie nie jest w stanie przewidzieć.

W przypadku zainteresowania Pana/ Pani firmy zorganizowaniem szkolenia zwracam się z prośbą o przesłanie do dnia 21.07.2016r. na adres Powiatowego Urzędu Pracy w Gostyninie ul. Płocka 66/68 09-500 Gostynin wypełnionego formularza ofertowego (wraz z załącznikami), który można pobrać ze strony PUP w Gostyninie www.pup-gostynin.pl z zakładki Szkolenia – rok 2016 – Informacja dla instytucji szkolących z dopiskiem „oferta na przeprowadzenie szkoleń w ramach trójstronnej umowy szkoleniowej w zakresie operatora maszyn do produkcji, sortowania i uszlachetniania kruszyw kl. III – nie otwierać”.

 

więcej

 

 

 

 

Data utworzenia: 2016-07-22 14:44:18powrót do strony głównej drukuj

2016-07-13 08:37:50

Informacja dla pracodawców zainteresowanych organizacją staży dla bezrobotnych powyżej 30 roku życia


 

 

 

          Powiatowy Urząd Pracy w Gostyninie informuje, że nadal posiada środki i prowadzi nabór wniosków na zorganizowanie staży dla osób powyżej 30 roku życia w ramach projektu: „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w powiecie gostynińskim (I)” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Działanie 8.1 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

(10 mężczyzn długotrwale bezrobotnych w tym: 1 niepełnosprawny i 6 mężczyzn powyżej 50 roku życia.)

 

 

Data utworzenia: 2016-07-13 08:37:50powrót do strony głównej drukuj

2016-07-12 08:15:08

Informacja dla bezrobotnych zainteresowanych dofinansowaniem działalności gospodarczej ze środków RPO


 

 

 

Powiatowy Urząd Pracy w Gostyninie informuje, że nadal posiada środki i prowadzi nabór wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach projektu RPO dla 3 osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia (preferowane osoby powyżej 50 roku życia).

 

 

Data utworzenia: 2016-07-12 08:11:52powrót do strony głównej drukuj

2016-07-11 10:43:59


 

 

nekrolog

 

 

Data utworzenia: 2016-07-11 10:43:19powrót do strony głównej drukuj

2016-07-08 12:38:02

Zaproszenie do składania ofert na organizację i przeprowadzenie w 2016 roku szkolenia na podstawie trójstronnej umowy szkoleniowej w zakresie „Prawo jazdy kat. C+E”


 

Zaproszenie do składania ofert

 

            Powiatowy Urząd Pracy w Gostyninie zaprasza do składania ofert na organizację i przeprowadzenie w 2016 roku szkolenia na podstawie trójstronnej umowy szkoleniowej zawieranej pomiędzy starostą, pracodawcą i instytucją szkoleniową w zakresie „Prawo jazdy kat. C+E”. Szkolenia organizowane w ramach trójstronnej umowy szkoleniowej są odpowiedzią na wniosek pracodawcy o zamówienie szkolenia dla osoby bezrobotnej, dlatego liczby uczestników w ciągu roku PUP w Gostyninie nie jest w stanie przewidzieć. W przypadku zainteresowania Pani/Pana firmy zorganizowaniem szkolenia zwracam się z prośbą o przesłanie do dnia 21.07.2016r. na adres Powiatowego Urzędu Pracy w Gostyninie ul. Płocka 66/68 09-500 Gostynin wypełnionego formularza ofertowego (wraz z załącznikami), który można pobrać ze strony PUP w Gostyninie www.pup-gostynin.pl z zakładki Szkolenia – rok 2016 – Informacja dla instytucji szkolących z dopiskiem „oferta na przeprowadzenie szkoleń w ramach trójstronnej umowy szkoleniowej w zakresie „prawa jazdy kat. C+E - nie otwierać”.

 

więcej

 

 

 

Data utworzenia: 2016-07-08 12:13:37