oferty pracy informacje dla bezrobotnych informacje dla pracodawców
powrót do strony głównej drukuj

2015-09-25 14:18:06

Informacja dla bezrobotnych zainteresowanych dofinansowaniem działalności gospodarczej ze środków FP


Powiatowy Urząd Pracy w Gostyninie informuje, że przedłuża do wyczerpania limitu środków nabór wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej ,,dotacji” w ramach środków Funduszu Pracy w kwocie 19.000 PLN dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gostyninie.

Druki wniosków można pobrać w siedzibie PUP pok. 23 II piętro lub ze strony PUP w Gostyninie www.pup-gostynin.pl z zakładki środki na podjęcie działalności gospodarczej (wniosek).

Wniosek składany osobiście w PUP Gostynin stwarza możliwość sprawdzenia poprawności jego sporządzenia przez pracownika PUP w pok. 23 II piętro.
       Z możliwości sprawdzenia wniosku każda osoba ubiegająca się o „dotacje” w danym naborze może skorzystać tylko raz.    

 

 

 

Data utworzenia: 2015-09-25 14:18:06powrót do strony głównej drukuj

2015-09-18 07:53:36

Informacja dla pracodawców zainteresowanych organizacją staży dla osób powyżej 30 roku życia


 

       Powiatowy Urząd Pracy w Gostyninie przypomina, iż w terminie od dnia 15.06.2015r. do wyczerpania środków będą wydawane i przyjmowane wnioski pracodawców zainteresowanych utworzeniem staży w ramach projektu: „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w powiecie gostynińskim (I)” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Działanie 8.1 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 
      Uczestnikami projektu mogą być osoby w wieku 30 lat i powyżej, zarejestrowane w PUP jako bezrobotne (należące do II profilu pomocy) z grup defaworyzowanych:
            - osoby z niepełnosprawnościami,
            - długotrwale bezrobotne,
            - osoby o niskich kwalifikacjach zawodowych,
            - kobiety
            - oraz osoby powyżej 50 roku życia
      Planujemy zorganizowanie 140 miejsc stażu w tym: (74 kobiety, 66 mężczyzn).
W pierwszej kolejności rozpatrywane będą wnioski pracodawców deklarujących dalsze zatrudnienie minimum na 3 miesiące po zakończeniu stażu. Wnioski będzie można pobrać osobiście w siedzibie urzędu, pok. 25 II piętro lub z naszej strony internetowej http://www.pup-gostynin.pl w zakładce staż.

 

 

Data utworzenia: 2015-06-15 09:53:21powrót do strony głównej drukuj

2015-09-14 07:22:43

Informacja dla bezrobotnych zainteresowanych dofinansowaniem działalności gospodarczej ze środków FP


Powiatowy Urząd Pracy w Gostyninie informuje, że wydłuża do 25.09.2015r. nabór wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej ,,dotacji” w ramach środków Funduszu Pracy w kwocie 19.000 PLN dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gostyninie.

Druki wniosków można pobrać w siedzibie PUP pok. 23 II piętro lub ze strony PUP w Gostyninie www.pup-gostynin.pl z zakładki jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej (wniosek).

Wniosek składany osobiście w PUP Gostynin stwarza możliwość sprawdzenia poprawności jego sporządzenia przez pracownika PUP w pok. 23 II piętro.
       Z możliwości sprawdzenia wniosku każda osoba ubiegająca się o „dotacje” w danym naborze może skorzystać tylko raz.    

 

Data utworzenia: 2015-09-14 07:22:43powrót do strony głównej drukuj

2015-08-27 11:32:11

Informacja dla bezrobotnych zainteresowanych dofinansowaniem działalności gospodarczej ze środków FP


 

            Powiatowy Urząd Pracy w Gostyninie informuje, iż w terminie od dnia 27.08.2015r. do dnia 11.09.2015r. będą wydawane oraz przyjmowane wnioski o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej ,,dotacji” w ramach środków Funduszu Pracy w kwocie 19.000 PLN dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gostyninie.

Druki wniosków można pobrać w siedzibie PUP pok. 23 II piętro lub ze strony PUP w Gostyninie www.pup-gostynin.pl z zakładki jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej (wniosek).

Wniosek składany osobiście w PUP Gostynin stwarza możliwość sprawdzenia poprawności jego sporządzenia przez pracownika PUP w pok. 23 II piętro.
       Z możliwości sprawdzenia wniosku każda osoba ubiegająca się o „dotacje” w danym naborze może skorzystać tylko raz.    

 

Data utworzenia: 2015-08-27 11:29:57powrót do strony głównej drukuj

2015-08-27 10:27:13

Międzynarodowe Targi Pracy i Integracji


 

       Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie Filia w Płocku wraz z Powiatowym i Miejskim Urzędem Pracy w Płocku organizują Międzynarodowe Targi Pracy i Integracji  dla osób bezrobotnych i niepełnosprawnych.
 
Targi odbędą się 2 października 2015 roku w  Centrum Widowiskowo-Sportowym Orlen Arena w Płocku.       

       Wszystkie osoby bezrobotne niepełnosprawne zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gostyninie, zainteresowane wzięciem udziału w targach, proszone są  o zapisywanie się w tut. Urzędzie w pok. 24 (II piętro) lub pod nr tel.: 242697174 do dnia 11.09.2015r.

Dla ww. osób niepełnosprawnych przewiduje się możliwość zorganizowania przejazdu na miejsce targów i z powrotem.

 

 

 

Data utworzenia: 2015-08-26 11:21:29powrót do strony głównej drukuj

2015-07-13 08:02:58

INFORMACJA


          
            Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Gostyninie informuje, iż 14 sierpnia 2015 roku (piątek) jest dniem wolnym od pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gostyninie.

 
 

Data utworzenia: 2015-07-13 07:56:16