oferty pracy informacje dla bezrobotnych informacje dla pracodawców
powrót do strony głównej drukuj

2014-09-02 09:46:41

Informacja dla Pracodawców zainteresowanych kształceniem ustawicznym w ramach środków KFSPowiatowy Urząd Pracy w Gostyninie informuje, iż w terminie od 29.08.2014r. do wyczerpania limitu środków ogłasza nabór wniosków Pracodawców zainteresowanych uzyskaniem środków na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego własnego oraz swoich pracowników w wieku, co najmniej 45 lat, ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

Druki wniosku o uzyskanie środków na finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego wraz z wymaganymi załącznikami można pobrać w siedzibie Urzędu- pok. 28 II piętro lub ze strony PUP w Gostyninie www.pup-gostynin.pl z zakładki Krajowy Fundusz Szkoleniowy .

 

Szczegółowych informacji udziela:

Specjalista ds. rozwoju zawodowego 

Emilia Balcerzak

pok. nr 28 (II piętro)
tel.: 024 269 71 78
fax: 024 269 71 79
e-mail:
emiliao@pup-gostynin.pl

 

Data utworzenia: 2014-08-29 09:33:54powrót do strony głównej drukuj

2014-08-29 08:58:26

Informacja dla bezrobotnych zainteresowanych dofinansowaniem działalności gospodarczej ze środków EFSPowiatowy Urząd Pracy w Gostyninie informuje, iż w terminie od dnia 29.08.2014r. do dnia 12.09.2014r. ogłasza V nabór wniosków o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej „dotacji” w kwocie 21.000PLN wyłącznie w ramach projektu „Nowa szansa – lepsza przyszłość” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VI, Działanie 6.1, Poddziałanie 6.1.3 dla 5 osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gostyninie, którzy nie brali udziału w jakiejkolwiek formie realizowanej w w/w projekcie w latach 2008 -2014.

          Druki wniosków można pobrać w siedzibie PUP- pok. 23 II piętro lub z strony PUP w Gostyninie www.pup-gostynin.pl z zakładki jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej (wniosek EFS) .

      Wniosek składany osobiście w PUP Gostynin stwarza możliwość sprawdzenia poprawności jego sporządzenia przez pracownika PUP w pok. 23 II piętro.

Z możliwości sprawdzenia wniosku każda osoba ubiegająca się o „dotacje” w danym naborze może skorzystać tylko raz.

Data utworzenia: 2014-08-29 08:58:26powrót do strony głównej drukuj

2014-08-20 11:36:05

Informacja- Bon stażowyNabór wniosków osób bezrobotnych do 30 roku życia o przyznanie bonu stażowego z dniem 21 sierpnia 2014r. zostaje zakończony z powodu rozdysponowania środków.

Data utworzenia: 2014-08-20 11:33:53powrót do strony głównej drukuj

2014-08-18 10:54:29

Informacja odnośnie projektu "Mazowiecka Akademia Nauczyciela"Informacja odnośnie projektu "Mazowiecka Akademia Nauczyciela", skierowana do zagrożonych zwolnieniem i bezrobotnych pracowników Instytucji Systemu Oświaty (ISO).

Data utworzenia: 2014-08-18 10:46:41powrót do strony głównej drukuj

2014-08-13 09:36:23

Informacja dla osób bezrobotnych do 30 roku życia zainteresowanych przyznaniem bonu stażowegoPowiatowy Urząd Pracy w Gostyninie informuje, iż w terminie od 13.08.2014r. do wyczerpania limitu środków ogłasza nabór wniosków osób bezrobotnych do 30 roku życia o przyznanie bonu stażowego, stanowiącego gwarancję skierowania do odbycia stażu u pracodawcy wskazanego przez bezrobotnego na okres 6 m-cy, o ile pracodawca zobowiąże się do zatrudnienia bezrobotnego po zakończeniu stażu przez okres 6 m-cy.

Druki wniosku o przyznanie bonu stażowego można pobrać w siedzibie Urzędu- pok. 28 II piętro lub ze strony PUP w Gostyninie www.pup-gostynin.pl z zakładki Bon stażowy .

Data utworzenia: 2014-08-13 08:38:17powrót do strony głównej drukuj

2014-08-12 11:39:23

Projekt Mazowieckie na językach- darmowe kursy języka angielskiegoProjekt "Mazowieckie na językach" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 9.6.2: "Podwyższenie kompetencji osób dorosłych w zakresie ICT i znajomości języków obcych" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

W ramach poddziałania uczestnicy mają zapewniony kurs języka angielskiego (na poziomie A lub B) zakończony egzaminem, który umożliwia zdobycie certyfikatu TELC.

Po zdaniu egzaminu TELC otrzymuje się certyfikat potwierdzający znajomość języka wraz z oceną z egzaminu. Certyfikaty są drukowane i przesyłane z Centralnego Biura Egzaminacyjnego z Niemiec. Certyfikaty te są znane i honorowane na terenie Unii Europejskiej, a także coraz częściej w Polsce np. w administracji publicznej, gdzie uzyskały akredytację.

Projekt kierowany jest do:


  • Kobiet zamieszkałych na terenie województwa mazowieckiego powracających bądź wchodzących ponownie na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dziecka, które przez okres co najmniej 6 miesięcy przed rozpoczęciem projektu pozostawały bez zatrudnienia
oraz
  • Absolwentów szkół średnich, bądź wyższych (15-24 lata), zamieszkałych na terenie województwa mazowieckiego, którzy ukończyli szkoły co najmniej 6 miesięcy przed rozpoczęciem projektu, od tej pory nie kontynuują nauki oraz nie znaleźli zatrudnienia.

Uczestnicy projektu mają zapewniony kurs, egzamin, poczęstunek, materiały szkoleniowe oraz zwrot kosztów dojazdu (dla osób spoza Warszawy).


W celu uzyskania dokładnych informacji prosimy kontaktować się bezpośrednio z:

Dominika Staniak
Global Training Centre Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 44, pok.601
00-024 Warszawa
tel (22) 333 74 26/27
fax: (22) 333 74 28
kom.: 506 009 011
e-mail: d.staniak@global.waw.pl
http://www.szkoleniadlaops.pl
http://www.global.waw.pl

Data utworzenia: 2014-08-12 11:00:40