oferty pracy informacje dla bezrobotnych informacje dla pracodawców
   
pomniejsz powiększ
niedowidzacy
   Menu Główne
   
   Dla bezrobotnych
   Dla pracodawców
   Linki

BIP - PUP Gostynin
Centralna Baza Ofert Pracy
EFS
roEFS
EURES
kraz
rejestr instytucji szkoleniowych kwalifikacje rejestracja akademia

powrót do strony głównej drukuj

2017-12-11 13:35:23

Informacja dla osób zainteresowanych dofinansowaniem działalności gospodarczej w ramach środków Funduszu Pracy


Informacja dla osób zainteresowanych dofinansowaniem działalności gospodarczej w ramach środków Funduszu Pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Gostyninie informuje, że przedłuża do dnia 13.12.2017r. wydawanie oraz przyjmowanie wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej „dotacji” w ramach środków Funduszu Pracy w kwocie 20 000 PLN.

Szczegółowe informacje oraz druk wniosku wraz z formularzem informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis można pobrać osobiście w siedzibie Urzędu, pok. 23 II piętro lub ze strony internetowej www.pup-gostynin.pl z zakładki: Środki na podjęcie działalności gospodarczej (wniosek).

Wniosek składany osobiście w PUP Gostynin stwarza możliwość sprawdzenia poprawności jego sporządzenia przez pracownika PUP w pok. 23 II piętro.

Z możliwości sprawdzenia wniosku każda osoba ubiegająca się o „dotację” w danym naborze, może skorzystać tylko raz.

 

Uwaga!!!

Osoby uprawnione do składania wniosku o „dofinansowanie” to:

- osoby bezrobotne

- absolwenci Centrum Integracji Społecznej (absolwenci CIS)

- absolwenci Klubu Integracji Społecznej (absolwenci KIS)

- opiekunowie- poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu lub niewykonujący innej pracy zarobkowej opiekunowie osoby niepełnosprawnej, z wyłączeniem opiekunów osoby niepełnosprawnej pobierającej świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, lub zasiłek dla opiekuna na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, lub zasiłek dla opiekuna na podstawie przepisów o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.

Data utworzenia: 2017-12-11 13:35:23powrót do strony głównej drukuj

2017-12-04 08:25:14

Informacja dla osób zainteresowanych dofinansowaniem działalności gospodarczej w ramach środków Funduszu Pracy


Informacja dla osób zainteresowanych dofinansowaniem działalności gospodarczej w ramach środków Funduszu Pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Gostyninie informuje, że przedłuża do dnia 08.12.2017r. wydawanie oraz przyjmowanie wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej „dotacji” w ramach środków Funduszu Pracy w kwocie 20 000 PLN.

Szczegółowe informacje oraz druk wniosku wraz z formularzem informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis można pobrać osobiście w siedzibie Urzędu, pok. 23 II piętro lub ze strony internetowej www.pup-gostynin.pl z zakładki: Środki na podjęcie działalności gospodarczej (wniosek).

Wniosek składany osobiście w PUP Gostynin stwarza możliwość sprawdzenia poprawności jego sporządzenia przez pracownika PUP w pok. 23 II piętro.

Z możliwości sprawdzenia wniosku każda osoba ubiegająca się o „dotację” w danym naborze, może skorzystać tylko raz. Weryfikacja wniosków będzie prowadzona w terminie do 07.12.2017r. 

 

Uwaga!!!

Osoby uprawnione do składania wniosku o „dofinansowanie” to:

- osoby bezrobotne

- absolwenci Centrum Integracji Społecznej (absolwenci CIS)

- absolwenci Klubu Integracji Społecznej (absolwenci KIS)

- opiekunowie- poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu lub niewykonujący innej pracy zarobkowej opiekunowie osoby niepełnosprawnej, z wyłączeniem opiekunów osoby niepełnosprawnej pobierającej świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, lub zasiłek dla opiekuna na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, lub zasiłek dla opiekuna na podstawie przepisów o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.

Data utworzenia: 2017-12-04 08:25:14powrót do strony głównej drukuj

2017-11-27 08:09:16

Informacja dla osób zainteresowanych dofinansowaniem działalności gospodarczej w ramach środków Funduszu Pracy


Powiatowy Urząd Pracy w Gostyninie informuje, że przedłuża do dnia 01.12.2017r. wydawanie oraz przyjmowanie wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej „dotacji” w ramach środków Funduszu Pracy w kwocie 20 000 PLN.

Szczegółowe informacje oraz druk wniosku wraz z formularzem informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis można pobrać osobiście w siedzibie Urzędu, pok. 23 II piętro lub ze strony internetowej www.pup-gostynin.pl z zakładki: Środki na podjęcie działalności gospodarczej (wniosek).

Wniosek składany osobiście w PUP Gostynin stwarza możliwość sprawdzenia poprawności jego sporządzenia przez pracownika PUP w pok. 23 II piętro.

Z możliwości sprawdzenia wniosku każda osoba ubiegająca się o „dotację” w danym naborze, może skorzystać tylko raz. Weryfikacja wniosków będzie prowadzona w terminie do 30.11.2017r. 

 

Uwaga!!!

Osoby uprawnione do składania wniosku o „dofinansowanie” to:

- osoby bezrobotne

- absolwenci Centrum Integracji Społecznej (absolwenci CIS)

- absolwenci Klubu Integracji Społecznej (absolwenci KIS)

- opiekunowie- poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu lub niewykonujący innej pracy zarobkowej opiekunowie osoby niepełnosprawnej, z wyłączeniem opiekunów osoby niepełnosprawnej pobierającej świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, lub zasiłek dla opiekuna na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, lub zasiłek dla opiekuna na podstawie przepisów o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.

Data utworzenia: 2017-11-27 08:09:16powrót do strony głównej drukuj

2017-11-23 09:46:53

Spotkanie informacyjne „Wsparcie dla przedsiębiorców realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Gostyninie" 

         W dniu 22.11.2017r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gostyninie odbyło się spotkanie informacyjne Wsparcie dla przedsiębiorców realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Gostyninie w ramach Europejskich Dni Pracodawców.

Zaproszonych przedsiębiorców powitała Pani Grażyna Witkowska – Zastępca Dyrektora Urzędu oraz przedstawiła Program spotkania.

Na spotkaniu omówione zostały usługi i instrumenty rynku pracy, które urząd oferuje dla przedsiębiorców.

Pani Wioleta Kołodziejczyk – doradca zawodowy przedstawiła zasady realizacji pośrednictwa pracy, w tym usług  EURES w ramach portalu mobilności zawodowej, jak również  omówiła możliwość korzystania przez pracodawców z poradnictwa zawodowego oraz zaprezentowała najbardziej popularne wśród przedsiębiorców formy  dofinansowania miejsc pracy oraz zasady finansowania staży.

W dalszej kolejności Pani Agata Kamińska – specjalista ds. rozwoju zawodowego omówiła zasady finansowania szkoleń dla bezrobotnych według potrzeb pracodawców na podstawie tzw. trójstronnych umów szkoleniowych. Przedstawiła również zasady przyznawania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS), z uwzględnieniem priorytetów według, których będą przyznawane środki KFS w 2018 roku.

Na koniec Pani Elżbieta Bugdał – pośrednik pracy omówiła tematykę zatrudniania cudzoziemców i zmiany przepisów prawnych w tym zakresie, które zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2018 roku. Zmiany nastąpią w procedurze rejestracji oświadczeń o powierzeniu wykonania pracy cudzoziemcowi. Na poziomie powiatowego urzędu pracy (co jest nowością) będziemy wydawać zezwolenie na tzw. prace sezonową cudzoziemców.

Pracownicy urzędu odpowiadali również na pytania i wątpliwości uczestników spotkania.

Zdjecia ze spotkania

 

 

Data utworzenia: 2017-11-23 07:18:48powrót do strony głównej drukuj

2017-11-23 07:32:08

Informacja dla osób zainteresowanych zawodową służbą wojskową.


W dniu 06.12.2017r. o godzinie 10.00 w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gostyninie odbędzie się spotkanie  z przedstawicielami Wojskowej Komendy Uzupełnień dla zarejestrowanych w tutejszym urzędzie osób, wyrażających chęć pełnienia zawodowej służby wojskowej. Warunkiem koniecznym do powołania ochotnika do zawodowej służby wojskowej jest odbycie przez niego służby przygotowawczej trwającej od 4 do 6 miesięcy. Idealni kandydaci powinni posiadać orzeczoną przez PKLek kat. zdrowia A, wykształcenie minimum gimnazjalne, osiągniętą  pełnoletniość oraz niekaralność. Osobie powołanej do służby przygotowawczej przysługuje: miesięczne uposażenie, ubezpieczenie zdrowotne, społeczne oraz emerytalne, bezpłatne wyżywienie, umundurowanie i zakwaterowanie, okres służby wliczany do stażu pracy oraz jednorazowa odprawa po zakończeniu służby.

            Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu prosimy o potwierdzenie uczestnictwa do dnia 1.12.2017r. osobiście lub telefonicznie u swojego doradcy klienta.         

Data utworzenia: 2017-11-23 07:32:08powrót do strony głównej drukuj

2017-11-20 13:54:26

Informacja dla osób zainteresowanych dofinansowaniem działalności gospodarczej w ramach środków Funduszu Pracy


Powiatowy Urząd Pracy w Gostyninie informuje, że przedłuża do dnia 24.11.2017r. wydawanie oraz przyjmowanie wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej „dotacji” w ramach środków Funduszu Pracy w kwocie 20 000 PLN.

Szczegółowe informacje oraz druk wniosku wraz z formularzem informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis można pobrać osobiście w siedzibie Urzędu, pok. 23 II piętro lub ze strony internetowej www.pup-gostynin.pl z zakładki: Środki na podjęcie działalności gospodarczej (wniosek).

Wniosek składany osobiście w PUP Gostynin stwarza możliwość sprawdzenia poprawności jego sporządzenia przez pracownika PUP w pok. 23 II piętro.

Z możliwości sprawdzenia wniosku każda osoba ubiegająca się o „dotację” w danym naborze, może skorzystać tylko raz. Weryfikacja wniosków będzie prowadzona w terminie do 23.11.2017r. 

 

Uwaga!!!

Osoby uprawnione do składania wniosku o „dofinansowanie” to:

- osoby bezrobotne

- absolwenci Centrum Integracji Społecznej (absolwenci CIS)

- absolwenci Klubu Integracji Społecznej (absolwenci KIS)

- opiekunowie- poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu lub niewykonujący innej pracy zarobkowej opiekunowie osoby niepełnosprawnej, z wyłączeniem opiekunów osoby niepełnosprawnej pobierającej świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, lub zasiłek dla opiekuna na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, lub zasiłek dla opiekuna na podstawie przepisów o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.

Data utworzenia: 2017-11-20 13:54:26