oferty pracy informacje dla bezrobotnych informacje dla pracodawców
powrót do strony głównej drukuj

2016-05-25 12:38:30

Informacja dla Pracodawców zainteresowanych kształceniem ustawicznym w ramach środków KFS


 

Powiatowy Urząd Pracy w Gostyninie informuje, iż w terminie od 30.05.2016 r. do wyczerpania limitu środków ogłasza nabór wniosków Pracodawców zainteresowanych uzyskaniem środków na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego własnego oraz swoich pracowników ze środków rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego według poniższych priorytetów:

1) wsparcie kształcenia ustawicznego w branżach/ zawodach, gdzie pracodawcy oferują miejsca pracy i jednocześnie zgłaszają trudności z zatrudnianiem pracowników,

2) wsparcie kształcenia ustawicznego w branży transportowej w zawodach: kierowcy samochodów ciężarowych i ciągników siodłowych, maszyniści kolejowi oraz w branży usług opiekuńczych,

3) wsparcie kształcenia ustawicznego w branżach/przedsiębiorstwach restrukturyzowanych, np. w branży górnictwa węglowego, w celu utrzymania zatrudnienia,

4) wsparcie kształcenia ustawicznego osób niepełnosprawnych w celu utrzymania zatrudnienia,

Druki wniosku o uzyskanie środków na finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego wraz z wymaganymi załącznikami można pobrać w siedzibie Urzędu- pok. 12 I piętro lub ze strony PUP w Gostyninie www.pup-gostynin.pl z zakładki Krajowy Fundusz Szkoleniowy.

 

 

 

Data utworzenia: 2016-05-25 08:30:45powrót do strony głównej drukuj

2016-05-05 12:46:28

Ponowne zaproszenie do składania ofert


 

           

      Powiatowy Urząd Pracy w Gostyninie ponownie zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie w 2016 roku szkolenia na podstawie trójstronnej umowy szkoleniowej zawieranej pomiędzy starostą, pracodawcą i instytucją szkoleniową w zakresie „spawania metodą MAG-135 w zakresie spawania złączy doczołowych blach”.

        Szkolenia organizowane w ramach trójstronnej umowy szkoleniowej są odpowiedzią na wniosek pracodawcy o zamówienie szkolenia dla osoby bezrobotnej, dlatego liczby uczestników w ciągu roku PUP w Gostyninie nie jest w stanie przewidzieć.

         W przypadku zainteresowania Pana/ Pani firmy zorganizowaniem szkolenia zwracam się z prośbą o przesłanie do dnia 16.05.2016r. na adres Powiatowego Urzędu Pracy w Gostyninie ul. Płocka 66/68 09-500 Gostynin wypełnionego formularza ofertowego (wraz z załącznikami), który można pobrać ze strony PUP w Gostyninie www.pup-gostynin.pl   z zakładki Szkolenia – rok 2016 – Informacja dla instytucji szkolących, z dopiskiem: „oferta na przeprowadzenie szkoleń w ramach trójstronnej umowy szkoleniowej w zakresie spawania metodą MAG-135 w zakresie spawania złączy doczołowych blach -  nie otwierać”.

 

więcej

 

 

 

Data utworzenia: 2016-05-05 12:20:31powrót do strony głównej drukuj

2016-05-02 08:23:27

Informacja dla pracodawców zainteresowanych organizacją staży


 

 

Powiatowy Urząd Pracy w Gostyninie informuje, że nabór wniosków na staże w ramach projektu pozakonkursowego Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie gostynińskim (II) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Oś Priorytetowa I, Działanie 1.1, Poddziałanie 1.1.1. Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER) z dniem 02.05.2016r. zostaje zakończony.

 

 

 

Data utworzenia: 2016-05-02 08:20:43powrót do strony głównej drukuj

2016-04-29 09:41:07

Informacja dla pracodawców zainteresowanych organizacją staży w ramach środków z PFRON


 

     Powiatowy Urząd Pracy w Gostyninie informuje, że posiada środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) na utworzenie 3 miejsc stażu dla niepełnosprawnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy jako poszukujący pracy nie pozostający w zatrudnieniu na okres 5 miesięcy do wyczerpania środków.

     Wnioski można pobrać osobiście w siedzibie Urzędu pok. 25 II piętro lub z naszej strony internetowej www.pup-gostynin.pl w zakładce Staż.

Data utworzenia: 2016-04-29 09:41:07powrót do strony głównej drukuj

2016-04-20 12:46:37

Zaproszenie do składania ofert na przeprowadzenie szkolenia w zakresie „Spawania metodą MAG-135 w zakresie spawania złączy doczołowych blach ” na podstawie trójstronnej umowy szkoleniowej ze środków Funduszu Pracy


Zaproszenie do składania ofert

           

Powiatowy Urząd Pracy w Gostyninie zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie w 2016 roku szkolenia na podstawie trójstronnej umowy szkoleniowej zawieranej pomiędzy starostą, pracodawcą i instytucją szkoleniową w zakresie „spawania metodą MAG-135 w zakresie spawania złączy doczołowych blach ”.

Szkolenia organizowane w ramach trójstronnej umowy szkoleniowej są odpowiedzią na wniosek pracodawcy o zamówienie szkolenia dla osoby bezrobotnej, dlatego liczby uczestników w ciągu roku PUP w Gostyninie nie jest w stanie przewidzieć.

W przypadku zainteresowania Pana/ Pani firmy zorganizowaniem szkolenia zwracam się z prośbą o przesłanie do dnia 04.05.2016r. na adres Powiatowego Urzędu Pracy w Gostyninie ul. Płocka 66/68 09-500 Gostynin wypełnionego formularza ofertowego (wraz z załącznikami), który można pobrać ze strony PUP w Gostyninie www.pup-gostynin.pl   z zakładki szkolenia – rok 2016 – Informacja dla instytucji szkolących, z dopiskiem: „oferta na przeprowadzenie szkoleń w ramach trójstronnej umowy szkoleniowej w zakresie spawania metodą MAG-135 w zakresie spawania złączy doczołowych blach -  nie otwierać”.

 

więcej

 

 

 

 

Data utworzenia: 2016-04-20 12:22:31powrót do strony głównej drukuj

2016-04-19 08:44:16

Wznowienie naboru wniosków na staże dla osób do 30 r. ż.


Wznowienie naboru wniosków na staże dla osób do 30 r. ż.

 

 

            

              Informujemy, iż od dnia 19 kwietnia 2016r. wznawiamy do wyczerpania limitu środków nabór wniosków  na staże w ramach projektu pozakonkursowego Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie gostynińskim (II) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Oś Priorytetowa I, Działanie 1.1, Poddziałanie 1.1.1. Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER).

 

                                                                                                                                           Zapraszamy do współpracy!

 

Data utworzenia: 2016-04-19 08:41:42