oferty pracy informacje dla bezrobotnych informacje dla pracodawców
powrót do strony głównej drukuj

2014-03-05 12:13:01

Prace interwencyjne
       Powiatowy Urząd Pracy w Gostyninie informuje o wstrzymaniu wydawania wniosków na organizację prac interwencynych z powodu wyczerpanych środków Funduszu Pracy na tę formę w 2014 roku.
W przypadku otrzymania dodatkowych środków w bieżącym roku - wznowiony zostanie nabór wniosków na prace interwencyjne, o czym niezwłocznie będziemy informować.Data utworzenia: 2014-03-05 12:11:23powrót do strony głównej drukuj

2014-02-28 11:09:18

Informacja dla pracodawców zainteresowanych zorganizowaniem stażu dla osób niepełnosprawnych            
             Powiatowy Urząd Pracy w Gostyninie ogłasza w terminie od dnia 03.03.2014r. do dnia 14.03.2014r. II TURĘ naboru wniosków dla pracodawców zainteresowanych utworzeniem 10 miejsc stażu wyłącznie dla osób niepełnosprawnych zarejestrowanych w PUP Gostynin w tym 6 kobiet i 4 mężczyzn na okres 6 m-cy w ramach projektu „Nowa szansa – lepsza przyszłość” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VI, Działanie 6.1, Poddziałanie 6.1.3, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

 

Wnioski nie spełniające powyższego kryterium nie będą rozpatrywane.

W pierwszej kolejności rozpatrywane będą wnioski pracodawców deklarujących dalsze zatrudnienie na okres co najmniej 3 m-cy po zakończeniu stażu.

Na staż nie będą kierowane osoby, które brały udział w jakiejkolwiek formie pomocy w ramach projektu w latach 2008-2013.


Druki wniosków można pobrać osobiście w siedzibie Urzędu, pok. 25 (II piętro) lub ze strony internetowej http://www.pup-gostynin.pl/ w zakładce: Projekty – Europejski Fundusz Społeczny (Informacje dla pracodawców). (wniosek EFS)


Data utworzenia: 2014-02-28 11:08:07powrót do strony głównej drukuj

2014-02-24 13:46:58

Informacja        

           Powiatowy Urząd Pracy w Gostyninie informuje o zakończeniu naboru wniosków na organizację prac interwencyjnych w Jednostkach Samorządu Terytorialnego w ramach projektu “Nowa szansa – lepsza przyszłość” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VI, Działanie 6.1, Poddziałanie 6.1.3 z powodu wyczerpania limitu środków przeznaczonych na tę formę aktywizacji.


Data utworzenia: 2014-02-24 13:40:18powrót do strony głównej drukuj

2014-02-12 09:05:01

Informacja dla osób bezrobotnych zainteresowanych szkoleniami indywidualnymi            
            Powiatowy Urząd Pracy w Gostyninie informuje, że od dnia 12.02.2014r. do dnia 26.02.2014r. będą wydawane i przyjmowane wnioski na szkolenia indywidualne w ramach projektu „Nowa szansa – lepsza przyszłość” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VI, Działanie 6.1, Poddziałanie 6.1.3 dla 10 osób bezrobotnych (2 kobiet i 8 mężczyzn) zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gostyninie.

           Mając na uwadze spełnienie głównych założeń projektu oraz osiągnięcie wskaźników pomiaru celów głównych i szczegółowych zatwierdzonych do realizacji w projekcie, działanie skierowane będzie do następujących grup bezrobotnych:

- 3 osób (3M) do 25 roku życia, w tym nie uczestniczący w kształceniu lub szkoleniu (tzw. młodzież NEET),

- 1 osoby (1M) powyżej 50 roku życia,

- 6 osób (2K,4M) pozostałych bezrobotnych,

którzy nie brali udziału w jakiejkolwiek formie realizowanej w w/w projekcie w latach 2008 - 2013.

            Druki wniosków można pobrać w siedzibie PUP w pokoju nr 28 II piętro  jak  również ze strony urzędu http://www.pup-gostynin.pl/ w zakładce: Szkolenia.

Data utworzenia: 2014-02-12 08:54:36powrót do strony głównej drukuj

2014-02-10 09:15:33

Informacja dla Jednostek Samorządu Terytorialnego zainteresowanych organizacją prac interwencyjnych           
            Powiatowy Urząd Pracy w Gostyninie informuje, że od dnia 10.02.2014r. do wyczerpania limitu środków będą wydawane i przyjmowane wnioski na organizację prac interwencyjnych w Jednostkach Samorządu Terytorialnego w ramach projektu „Nowa szansa – lepsza przyszłość” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VI, Działanie 6.1, Poddziałanie 6.1.3 dla 25 osób bezrobotnych (9 kobiet i 16 mężczyzn) zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gostyninie.

           Mając na uwadze spełnienie głównych założeń projektu oraz osiągnięcie wskaźników pomiaru celów głównych i szczegółowych zatwierdzonych do realizacji w projekcie, działanie skierowane będzie do następujących grup bezrobotnych:

- 5osób (3K,2M) do 25 roku życia, w tym nie uczestniczący w kształceniu lub szkoleniu (tzw. młodzież NEET),

- 8 osób (2K,6M) powyżej 50 roku życia,

- 3 osoby (1K,2M) niepełnosprawnych,

- 9 osób (3K,6M) pozostałych bezrobotnych,

którzy nie brali udziału w jakiejkolwiek formie realizowanej w w/w projekcie w latach 2008 - 2013.

            Druki wniosków (wniosek EFS) można pobrać w siedzibie PUP w pokoju nr 25 II piętro  jak  również ze strony urzędu http://www.pup-gostynin.pl/ w zakładce: Prace interwencyjne.

Data utworzenia: 2014-02-10 09:09:43powrót do strony głównej drukuj

2014-02-03 09:20:22

Informacja dla bezrobotnych zainteresowanych dofinansowaniem działalności gospodarczej ze środków EFS
            
            Powiatowy Urząd Pracy w Gostyninie informuje, iż w terminie od dnia 03.02.2014r. do dnia 21.02.2014r. będą wydawane oraz przyjmowane wnioski o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej „dotacji” w kwocie 21.000PLN wyłącznie w ramach projektu „Nowa szansa – lepsza przyszłość” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VI, Działanie 6.1, Poddziałanie 6.1.3 dla 95 osób bezrobotnych (25 kobiet i 70 mężczyzn) zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gostyninie.

Mając na uwadze spełnienie głównych założeń projektu oraz osiągnięcie wskaźników pomiaru celów głównych i szczegółowych zatwierdzonych do realizacji w projekcie, działanie skierowane będzie do następujących grup bezrobotnych:

- 14 osób (5K,9M)  do 25 roku  życia,  w  tym  nie uczestniczący w  kształceniu  lub  szkoleniu (tzw. młodzież NEET), 

- 7 osób (3K,4M) powyżej 50 roku życia,  

- 74 osób (17K,57M) pozostałych bezrobotnych,

którzy nie brali udziału w jakiejkolwiek formie realizowanej w w/w projekcie w latach 2008 -2013.

          Druki wniosków można pobrać w siedzibie PUP- pok. 23 II piętro lub ze strony PUP w Gostyninie www.pup-gostynin.pl z zakładki jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej (wniosek EFS).

         Jednocześnie informujemy, iż w dniu 5 luty 2014r. w godzinach 10.30, 13.00 w sali 26 II piętro odbędą się spotkania informacyjne dla osób bezrobotnych zamierzających składać wnioski o „dotacje”, na których pracownik PUP w Gostyninie udzieli wyjaśnień dotyczących sposobu wypełniania wniosków. Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu proszone są o indywidualne ustalenie z pracownikiem PUP w pok. 23 II piętro lub telefonicznie – tel. 24 269-71-73 godziny udziału w spotkaniu. Wniosek składany osobiście w PUP Gostynin stwarza możliwość sprawdzenia poprawności jego sporządzenia przez pracownika PUP w pok. 23 II piętro.

        Z możliwości sprawdzenia wniosku każda osoba ubiegająca się „dotacje” w danym naborze może skorzystać tylko raz.

Data utworzenia: 2014-01-31 13:23:26