oferty pracy informacje dla bezrobotnych informacje dla pracodawców
powrót do strony głównej drukuj

2016-06-07 08:37:16

Informacja dla bezrobotnych zainteresowanych dofinansowaniem działalności gospodarczej ze środków FP


Powiatowy Urząd Pracy w Gostyninie informuje, iż z dniem 08.06.2016r. zostaje zakończony nabór Wniosków o przyznanie jednorazowo środków na  podjęcie działalności gospodarczej ,,dotacji” w ramach środków Funduszu Pracy.

Jednocześnie Powiatowy Urząd Pracy w Gostyninie informuje, że nadal prowadzi nabór wniosków:

- w ramach programu PO WER dla osób do 30 roku życia

 oraz

- w ramach programu RPO WM dla osób w wieku 30 lat i powyżej  (preferowane osoby powyżej 50 roku życia).

Data utworzenia: 2016-06-07 07:34:36powrót do strony głównej drukuj

2016-06-07 07:33:19

Informacja dla Pracodawców zainteresowanych refundacją kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy


Powiatowy Urząd Pracy w Gostyninie informuje, iż z dniem 07.06.2016r. zostaje zakończony nabór Wniosków o refundację z Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy.

Data utworzenia: 2016-06-07 07:31:08Data utworzenia: 2016-06-06 10:42:14powrót do strony głównej drukuj

2016-06-03 14:43:25

Zaproszenie do składania ofert na organizację i przeprowadzenie w 2016 roku szkolenia na podstawie trójstronnej umowy szkoleniowej w zakresie „Prawo jazdy kat. C+E wraz z kwalifikacją wstępną przyspieszoną”.


 

 

 

Zaproszenie do składania ofert

 

 

            Powiatowy Urząd Pracy w Gostyninie zaprasza do składania ofert na organizację i przeprowadzenie w 2016 roku szkolenia na podstawie trójstronnej umowy szkoleniowej zawieranej pomiędzy starostą, pracodawcą i instytucją szkoleniową w zakresie „Prawo jazdy kat. C+E wraz z  kwalifikacją wstępną przyspieszoną”. Szkolenia organizowane w ramach trójstronnej umowy szkoleniowej są odpowiedzią na wniosek pracodawcy o zamówienie szkolenia dla osoby bezrobotnej, dlatego liczby uczestników w ciągu roku PUP w Gostyninie nie jest w stanie przewidzieć. W przypadku zainteresowania Pana/ Pani firmy zorganizowaniem szkolenia zwracam się z prośbą o przesłanie do dnia 16.06.2016 r. na adres Powiatowego Urzędu Pracy w Gostyninie ul. Płocka 66/68 09-500 Gostynin wypełnionego formularza ofertowego (wraz z załącznikami), który można pobrać ze strony PUP w Gostyninie http://pup-gostynin.pl/art/id/909 z zakładki szkolenia – rok 2016 – Informacja dla instytucji szkolących – finansowanie ze środków EFS  z dopiskiem „oferta na przeprowadzenie szkoleń w ramach trójstronnej umowy szkoleniowej w zakresie „prawa jazdy kat. C+E wraz z kwalifikacją wstępną przyspieszoną - nie otwierać”.

 

 

więcej

 

 

 

Data utworzenia: 2016-06-03 14:27:50powrót do strony głównej drukuj

2016-05-31 13:59:31

Informacja dla pracodawców zainteresowanych organizacją staży dla bezrobotnych powyżej 30 roku życia


 

      

               

         Jednocześnie informujemy, że dysponujemy jeszcze środkami na zorganizowanie staży dla osób powyżej 30 roku życia w ramach projektu: „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w powiecie gostynińskim (I)” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Działanie 8.1 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

3 kobiety długotrwale bezrobotne,

19 mężczyzn długotrwale bezrobotnych w tym: 2 niepełnosprawnych  i 12 powyżej 50 roku życia.

 

 

 

Data utworzenia: 2016-05-31 13:53:14powrót do strony głównej drukuj

2016-05-30 14:21:43

Informacja dla pracodawców zainteresowanych organizacją staży!


       Powiatowy Urząd Pracy w Gostyninie informuje, że nabór wniosków na staże w ramach środków Funduszu Pracy z dniem 30.05.2016r. zostaje zakończony.

Data utworzenia: 2016-05-30 14:20:37