oferty pracy informacje dla bezrobotnych informacje dla pracodawców
powrót do strony głównej drukuj

2016-07-06 13:56:06

Informacja dla bezrobotnych zainteresowanych dofinansowaniem działalności gospodarczej ze środków PO WER


 

 

 

Powiatowy Urząd Pracy w Gostyninie przypomina, że nadal posiada środki i prowadzi nabór wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach projektu PO WER  dla 26 osób bezrobotnych do 30 roku życia.

Data utworzenia: 2016-07-06 13:36:07powrót do strony głównej drukuj

2016-06-20 10:38:30

Zaproszenie do składania ofert na organizację i przeprowadzenie w 2016 roku szkolenia na podstawie trójstronnej umowy szkoleniowej w zakresie „Prawo jazdy kat. C+E wraz z kwalifikacją wstępną przyspieszoną”


 

 

 

Powiatowy Urząd Pracy w Gostyninie zaprasza do składania ofert na organizację i przeprowadzenie w 2016 roku szkolenia na podstawie trójstronnej umowy szkoleniowej zawieranej pomiędzy starostą, pracodawcą i instytucją szkoleniową w zakresie „Prawo jazdy kat. C+E wraz z  kwalifikacją wstępną przyspieszoną”. Szkolenia organizowane w ramach trójstronnej umowy szkoleniowej są odpowiedzią na wniosek pracodawcy o zamówienie szkolenia dla osoby bezrobotnej, dlatego liczby uczestników w ciągu roku PUP w Gostyninie nie jest w stanie przewidzieć. W przypadku zainteresowania Pana/ Pani firmy zorganizowaniem szkolenia zwracam się z prośbą o przesłanie do dnia 27.06.2016r. na adres Powiatowego Urzędu Pracy w Gostyninie ul. Płocka 66/68 09-500 Gostynin wypełnionego formularza ofertowego (wraz z załącznikami), który można pobrać ze strony PUP w Gostyninie http://pup-gostynin.pl/art/id/909 z zakładki szkolenia – rok 2016 – Informacja dla instytucji szkolących – finansowanie ze środków EFS  z dopiskiem „oferta na przeprowadzenie szkoleń w ramach trójstronnej umowy szkoleniowej w zakresie „prawa jazdy kat. C+E wraz z kwalifikacją wstępną przyspieszoną - nie otwierać”.

 

więcej

 

Data utworzenia: 2016-06-20 10:21:45powrót do strony głównej drukuj

2016-06-13 14:27:44

Informacja dla Pracodawców zainteresowanych kształceniem ustawicznym w ramach środków KFS


 

       Powiatowy Urząd Pracy w Gostyninie informuje, iż od dnia 14.06.2016r. nabór wniosków Pracodawców zainteresowanych uzyskaniem środków na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego własnego oraz swoich pracowników ze środków rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego zostaje ZAKOŃCZONY.

 

 

 

Data utworzenia: 2016-06-13 14:20:24powrót do strony głównej drukuj

2016-06-13 12:16:17

Informacja dla pracodawców zainteresowanych organizacją staży w ramach środków z PFRON


         Powiatowy Urząd Pracy w Gostyninie informuje, iż z dniem 13.06.2016r. nabór wniosków na staże w ramach środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) dla niepełnosprawnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy jako poszukujący pracy nie pozostający w zatrudnieniu zostaje zakończony.

Data utworzenia: 2016-06-13 12:15:41powrót do strony głównej drukuj

2016-06-10 13:52:26

Informacja dla pracodawców zainteresowanych organizacją staży!


     

     Powiatowy Urząd Pracy w Gostyninie informuje, że w terminie od dnia 13.06.2016r. do wyczerpania środków będą wydawane i przyjmowane wnioski pracodawców zainteresowanych organizacją staży w ramach środków Funduszu Pracy. Na staż mogą być skierowane osoby bezrobotne z ustalonym II profilem pomocy. Staże będą realizowane na okres 3 miesięcy.

   Wnioski będzie można pobrać osobiście w siedzibie Urzędu, pok. 25 II piętro lub z naszej strony internetowej www.pup-gostynin.pl w zakładce staż.

 

Data utworzenia: 2016-06-10 13:52:26powrót do strony głównej drukuj

2016-06-10 07:40:20

Informacja dla pracodawców zainteresowanych organizacją staży


 

 

 

            

          Powiatowy Urząd Pracy w Gostyninie informuje, że nabór wniosków na staże w ramach projektu pozakonkursowego „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie gostynińskim (II)” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Oś Priorytetowa I, Działanie 1.1, Poddziałanie 1.1.1. Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER) z dniem 10.06.2016r. zostaje zakończony.

                                                                                                                     

 

Data utworzenia: 2016-06-10 07:38:28