oferty pracy informacje dla bezrobotnych informacje dla pracodawców
powrót do strony głównej drukuj

2016-04-19 08:44:16

Wznowienie naboru wniosków na staże dla osób do 30 r. ż.


Wznowienie naboru wniosków na staże dla osób do 30 r. ż.

 

 

            

              Informujemy, iż od dnia 19 kwietnia 2016r. wznawiamy do wyczerpania limitu środków nabór wniosków  na staże w ramach projektu pozakonkursowego Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie gostynińskim (II) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Oś Priorytetowa I, Działanie 1.1, Poddziałanie 1.1.1. Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER).

 

                                                                                                                                           Zapraszamy do współpracy!

 

Data utworzenia: 2016-04-19 08:41:42powrót do strony głównej drukuj

2016-04-12 10:54:20

Informacja dla pracodawców zainteresowanych organizacją staży


Informacja dla pracodawców zainteresowanych organizacją staży.

                       Informujemy, że dysponujemy jeszcze środkami na zorganizowanie staży dla osób powyżej 30 roku życia w ramach "Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w powiecie gostynińskim (I)"oraz  staży w ramach środków Funduszu Pracy.

 

UWAGA!

Jednocześnie pragniemy poinformować, że zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zmieniają się zasady kierowania na staże osób spokrewnionych.  Od dnia 12 kwietnia 2016r. niemożliwym będzie kierowanie do Organizatora stażu osób blisko z nim spokrewnionych, tj:

1) małżonka Organizatora stażu;

2) rodzica Organizatora stażu;

3) rodzeństwa Organizatora stażu;

4) dziecka własnego lub przysposobionego: Organizatora stażu, małżonka Organizatora stażu, rodzeństwa Organizatora stażu.

 

Data utworzenia: 2016-04-12 10:50:23powrót do strony głównej drukuj

2016-04-12 10:48:12

Informacja dla pracodawców zainteresowanych organizacją staży


Informacja dla pracodawców zainteresowanych organizacją staży.

 

 

             Powiatowy Urząd Pracy w Gostyninie informuje, że nabór wniosków na staże w ramach projektu pozakonkursowego Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie gostynińskim (II) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Oś Priorytetowa I, Działanie 1.1, Poddziałanie 1.1.1. Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER)  z dniem 12.04.2016r. zostaje zakończony.

Data utworzenia: 2016-04-12 10:46:55powrót do strony głównej drukuj

2016-04-12 10:33:21

Informacja dotycząca kierowania do pracodawcy lub przedsiębiorcy osób z nimi spokrewnionych


 

Zgodnie  z  wytycznymi Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej od dnia 12.04.2016r.  nie będziemy kierować do pracodawcy lub przedsiębiorcy osób blisko z nimi spokrewnionych, tj :

1) małżonka pracodawcy lub przedsiębiorcy;

2)  rodzica pracodawcy lub przedsiębiorcy;

3)  rodzeństwa pracodawcy lub przedsiębiorcy;

4)  dziecka własnego lub przysposobionego: pracodawcy lub przedsiębiorcy, małżonka pracodawcy lub przedsiębiorcy, rodzeństwa pracodawcy lub przedsiębiorcy.

Powyższe zasady  dotyczą wszystkich form aktywizacji zawodowej.

 

 

 

Data utworzenia: 2016-04-12 10:31:15powrót do strony głównej drukuj

2016-04-06 12:40:46

Informacja dla osób zwalnianych z ELGO LIGHTING INDUSTRIES Spółka Akcyjna w upadłości likwidacyjnej


 

Powiatowy Urząd Pracy w Gostyninie po 20 marca 2016r. planuje zorganizowanie spotkań informacyjnych dla zwalnianych pracowników z ELGO LIGHTING INDUSTRIES.

Na spotkaniach pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy w Gostyninie udzielą informacji z zakresu:

- formalności jakich należy dopełnić, żeby dokonać rejestracji,

- rodzajach  przysługujących świadczeń zgodnie z obowiązującymi przepisami,

- form aktywizacji zawodowej z jakich można skorzystać po rejestracji w PUP.

           

Indywidualne zapisy na dogodne dla zainteresowanych terminy spotkań przyjmowane są pod numerem telefonu 24 269-71- 63 przez Panią Milenę Meller.

 

 

                                                                                                                                                   Dyrektor
                                                                                                                                    Powiatowego Urzędu Pracy
                                                                                                                                               w Gostyninie                                                                                                                                        mgr Hanna Subotowicz

 

 

Data utworzenia: 2016-03-15 09:29:09powrót do strony głównej drukuj

2016-03-31 11:48:07

Informacja dla pracodawców zainteresowanych organizacją staży dla bezrobotnych powyżej 50 roku życia oraz niepełnosprawnych


 

      

               

              Powiatowy Urząd Pracy w Gostyninie przypomina, że do wyczerpania środków  w ramach projektu: „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w powiecie gostynińskim (I)” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Działanie 8.1 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego przyjmowane są wnioski pracodawców zainteresowanych organizacją staży dla 23 osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia w tym 3 kobiet i 20 mężczyzn oraz 4 osób niepełnosprawnych (mężczyzn).

 

 

 

Data utworzenia: 2016-01-19 14:37:41