oferty pracy informacje dla bezrobotnych informacje dla pracodawców
   
pomniejsz powiększ
niedowidzacy
   Menu Główne
   
   Dla bezrobotnych
   Dla pracodawców
   Linki

BIP - PUP Gostynin
Centralna Baza Ofert Pracy
EFS
roEFS
EURES
kraz
rejestr instytucji szkoleniowych kwalifikacje rejestracja akademia

powrót do strony głównej drukuj

2017-06-01 14:35:29

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne - przeprowadzenie szkolenia grupowego pn.: "Operator koparko-ładowarki kl. III"


          

 

          Starosta Gostyniński za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy w Gostyninie wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia na usługi społeczne, których przedmiotem jest przeprowadzenie szkolenia grupowego pn.: "Operator koparko-ładowarki kl. III" dla 10 osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gostyninie, w wieku 18-29 lat w ramach projektu pozakonkursowego „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie gostynińskim (II)" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa I Działanie 1.1. Poddziałania 1.1.1.

 

 

 

więcej

 

Data utworzenia: 2017-05-31 14:22:16powrót do strony głównej drukuj

2017-06-01 14:32:17

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne - przeprowadzenie szkolenia grupowego pn.: "Magazynier z obsługą wózków widłowych z egzaminem Urzędu Dozoru Technicznego"


          

 

          Starosta Gostyniński za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy w Gostyninie wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia na usługi społeczne, których przedmiotem jest przeprowadzenie szkolenia grupowego pn.: "Magazynier z obsługą wózków widłowych z egzaminem Urzędu Dozoru Technicznego" dla 10 osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gostyninie, w wieku 18-29 lat w ramach projektu pozakonkursowego „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie gostynińskim (II)" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa I Działanie 1.1. Poddziałania 1.1.1.

 

 

 

więcej

 

Data utworzenia: 2017-05-31 14:28:19powrót do strony głównej drukuj

2017-06-01 14:30:59

Ogłoszenie o zamowieniu na usługi społeczne - przeprowadzenie szkolenia grupowego pn.: "Kurs komputerowy z egzaminem ECDL STANDARD"


          

 

          Starosta Gostyniński za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy w Gostyninie wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia na usługi społeczne, których przedmiotem jest przeprowadzenie szkolenia grupowego pn.: "Kurs komputerowy z egzaminem ECDL STANDARD" dla 10 osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gostyninie, w wieku 18-29 lat w ramach projektu pozakonkursowego „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie gostynińskim (II)" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa I Działanie 1.1. Poddziałania 1.1.1.

 

 

więcej

 

Data utworzenia: 2017-05-31 14:24:49powrót do strony głównej drukuj

2017-05-31 20:00:06

Powiatowy Urząd Pracy w Gostyninie w dniach: 1.06.2017 r. do 9.06.2017 r. ogłasza nabór uczestników na szkolenia grupowe


 

 

            

          Powiatowy Urząd Pracy w Gostyninie w dniach: 1.06.2017 r. do 9.06.2017 r. ogłasza nabór uczestników na szkolenia grupowe w ramach projektu: „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie gostynińskim (II)” dofinansowanego z Funduszy Europejskich w ramach programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Oś Priorytetowa I, Działanie 1.1, Poddziałanie 1.1.1
w zakresie:

 

więcej

 

Data utworzenia: 2017-05-31 14:50:23powrót do strony głównej drukuj

2017-05-29 09:20:46

INFORMACJA O DZIAŁANIACH OŚRODKA WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ MAZOWSZA PŁOCKIEGO


 

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Mazowsza Płockiego „OWES Mazowsza Płockiego” prowadzony jest
w partnerstwie trzech organizacji:

  1. Stowarzyszenie Centrum Innowacji Społeczeństwa Informacyjnego - Lider
  2. Stowarzyszenie Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL - Partner
  3. Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka w Warszawie - Partner.

OWES Mazowsza Płockiego prowadzi działalność na podstawie przyznanej przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej akredytacji „AKSES”. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej IX. Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.3 Rozwój ekonomii społecznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego.

 

 

 

więcej

Data utworzenia: 2017-05-29 09:13:23powrót do strony głównej drukuj

2017-05-29 09:04:55

Zaproszenie na szkolenia


logo OWS

 

Z A P R O S Z E N I E  NA  S Z K O L E N I A

dla organizacji pozarządowych  nie prowadzących działalności gospodarczej

organizowane w ramach Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej

Mazowsza Płockiego w 2017 roku.

 

godziny szkolenia: 9:00 - 15:45

grupa szkoleniowa: 20 osób

 

08.06.2017 r. - Aspekty prawne prowadzenia działalności w NGO

- miejsce: Centrum ds. Organizacji Pozarządowych Płock ul. Misjonarska 22

 

27.07.2017 r. - Wolontariat w organizacji

- miejsce: Centrum ds. Organizacji Pozarządowych Płock ul. Misjonarska 22

 

28.07.2017 r. - Zewnętrzne źródła finansowania organizacji pozarządowych

- miejsce: Centrum ds. Organizacji Pozarządowych Płock ul. Misjonarska 22

 

28.09.2017 r. - Klauzule społeczne oraz zlecanie zadań przez JST dla PES

- miejsce: Centrum ds. Organizacji Pozarządowych Płock ul. Misjonarska 22

 

21.10.2017 r. - Budowanie wizerunku organizacji

- miejsce: ECG Centrum Językowo Szkoleniowe Płock Al. Kilińskiego 12A

 

18.11.2017 r. - Oferta realizacji zadań publicznych

- miejsce: ECG Centrum Językowo Szkoleniowe Płock Al. Kilińskiego 12A

 

09.12.2017 r. - Sprawozdawczość merytoryczna i finansowa organizacji

- miejsce: ECG Centrum Językowo Szkoleniowe Płock Al. Kilińskiego 12A

 

Oferta szkoleniowa skierowana jest do organizacji pozarządowych nie prowadzących działalności gospodarczej z terenu miasta Płocka, powiatu płockiego, powiatu gostynińskiego, powiatu sierpeckiego.

www.owes.eu

Informacja pod numerem  - 604318961

Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres mailowy: marzena.paprocka@plock.eu

 

 logo Mazowsze OWS

                                                                                               

Data utworzenia: 2017-05-29 08:58:05