oferty pracy informacje dla bezrobotnych informacje dla pracodawców
   
pomniejsz powiększ
niedowidzacy
   Menu Główne
   
   Dla bezrobotnych
   Dla pracodawców
   Linki

BIP - PUP Gostynin
Centralna Baza Ofert Pracy
EFS
roEFS
EURES
kraz
rejestr instytucji szkoleniowych kwalifikacje rejestracja akademia

powrót do strony głównej drukuj

2016-08-09 12:30:27

Projekt: "Bliżej Rynku Pracy" współfinansowanego przez PFRON


Szanowni Państwo,

     Fundacja Edukacji Nowoczesnej zwraca się z prośbą o dystrybucję ogłoszenia na temat rekrutacji do projektu aktywizującego zawodowo osoby z niepełnosprawnością „Bliżej rynku pracy”, współfinansowanego przez PFRON. Do projektu zapraszamy dorosłe, nieaktywne zawodowo osoby z orzeczonym stopniem niepełnosprawności zamieszkałe na terenie województwa Mazowieckiego.
Link do ogłoszenia:
http://fen.net.pl/projekt-aktywizacyjny-blizej-rynku-pracy/

--
Fundacja Edukacji Nowoczesnej
ul. Kochanowskiego 32/60
  01-864 Warszawa
Tel.: +48 888 263 146, +48 501 150 490
  biuro@fen.net.pl
KRS: 0000412575
  REGON: 146044984
  NIP: 5213630472
http://www.fen.net.pl

Data utworzenia: 2016-08-09 11:59:13powrót do strony głównej drukuj

2016-07-27 12:38:43

Wznowienie naboru wniosków na staże dla osób do 30 r. ż.


 

 

          Informujemy, iż od dnia 27.07.2016r. wznawiamy nabór wniosków na zorganizowanie 6 miejsc staży w ramach projektu pozakonkursowego „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie gostynińskim (II)” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Oś Priorytetowa I, Działanie 1.1, Poddziałanie 1.1.1. Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER).

 

                                                                                                   Zapraszamy do współpracy!

 

Data utworzenia: 2016-07-27 12:35:58powrót do strony głównej drukuj

2016-07-27 12:38:30

Zaproszenie do składania ofert na organizację i przeprowadzenie w 2016 roku szkolenia na podstawie trójstronnej umowy szkoleniowej w zakresie „Operator maszyn do produkcji, sortowania i uszlachetniania kruszyw kl. III”


 

Zaproszenie do składania ofert 

 

            Powiatowy Urząd Pracy w Gostyninie zaprasza do składania ofert na organizację i przeprowadzenie w 2016 roku szkolenia na podstawie trójstronnej umowy szkoleniowej zawieranej pomiędzy starostą, pracodawcą i instytucją szkoleniową w zakresie „Operator maszyn do produkcji, sortowania i uszlachetniania kruszyw kl. III”. Szkolenia organizowane w ramach trójstronnej umowy szkoleniowej są odpowiedzią na wniosek pracodawcy o zamówienie szkolenia dla osoby bezrobotnej, dlatego liczby uczestników w ciągu roku PUP w Gostyninie nie jest w stanie przewidzieć.

W przypadku zainteresowania Pana/ Pani firmy zorganizowaniem szkolenia zwracam się z prośbą o przesłanie do dnia 31.07.2016r. na adres Powiatowego Urzędu Pracy w Gostyninie ul. Płocka 66/68 09-500 Gostynin wypełnionego formularza ofertowego (wraz z załącznikami), który można pobrać ze strony PUP w Gostyninie www.pup-gostynin.pl z zakładki Szkolenia – rok 2016 – Informacja dla instytucji szkolących z dopiskiem „oferta na przeprowadzenie szkoleń w ramach trójstronnej umowy szkoleniowej w zakresie operatora maszyn do produkcji, sortowania i uszlachetniania kruszyw kl. III – nie otwierać”.

 

więcej

 

 

 

 

Data utworzenia: 2016-07-08 12:44:41powrót do strony głównej drukuj

2016-07-27 12:37:36

Informacja dla pracodawców zainteresowanych organizacją staży dla bezrobotnych powyżej 30 roku życia


 

 

 

          Powiatowy Urząd Pracy w Gostyninie informuje, że nadal posiada środki i prowadzi nabór wniosków na zorganizowanie staży dla osób powyżej 30 roku życia w ramach projektu: „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w powiecie gostynińskim (I)” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Działanie 8.1 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

(10 mężczyzn długotrwale bezrobotnych w tym: 1 niepełnosprawny i 6 mężczyzn powyżej 50 roku życia.)

 

 

Data utworzenia: 2016-07-13 08:37:50powrót do strony głównej drukuj

2016-07-24 06:12:55

Zaproszenie do składania ofert na organizację i przeprowadzenie w 2016 roku szkolenia na podstawie trójstronnej umowy szkoleniowej w zakresie „Operator maszyn do produkcji, sortowania i uszlachetniania kruszyw kl. III”


 

Zaproszenie do składania ofert

 

            Powiatowy Urząd Pracy w Gostyninie zaprasza do składania ofert na organizację i przeprowadzenie w 2016 roku szkolenia na podstawie trójstronnej umowy szkoleniowej zawieranej pomiędzy starostą, pracodawcą i instytucją szkoleniową w zakresie „Operator maszyn do produkcji, sortowania i uszlachetniania kruszyw kl. III”. Szkolenia organizowane w ramach trójstronnej umowy szkoleniowej są odpowiedzią na wniosek pracodawcy o zamówienie szkolenia dla osoby bezrobotnej, dlatego liczby uczestników w ciągu roku PUP w Gostyninie nie jest w stanie przewidzieć.

W przypadku zainteresowania Pana/ Pani firmy zorganizowaniem szkolenia zwracam się z prośbą o przesłanie do dnia 21.07.2016r. na adres Powiatowego Urzędu Pracy w Gostyninie ul. Płocka 66/68 09-500 Gostynin wypełnionego formularza ofertowego (wraz z załącznikami), który można pobrać ze strony PUP w Gostyninie www.pup-gostynin.pl z zakładki Szkolenia – rok 2016 – Informacja dla instytucji szkolących z dopiskiem „oferta na przeprowadzenie szkoleń w ramach trójstronnej umowy szkoleniowej w zakresie operatora maszyn do produkcji, sortowania i uszlachetniania kruszyw kl. III – nie otwierać”.

 

więcej

 

 

 

 

Data utworzenia: 2016-07-22 14:44:18powrót do strony głównej drukuj

2016-07-12 08:15:08

Informacja dla bezrobotnych zainteresowanych dofinansowaniem działalności gospodarczej ze środków RPO


 

 

 

Powiatowy Urząd Pracy w Gostyninie informuje, że nadal posiada środki i prowadzi nabór wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach projektu RPO dla 3 osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia (preferowane osoby powyżej 50 roku życia).

 

 

Data utworzenia: 2016-07-12 08:11:52