oferty pracy informacje dla bezrobotnych informacje dla pracodawców
   
pomniejsz powiększ
niedowidzacy
   Menu Główne
   
   Dla bezrobotnych
   Dla pracodawców
   Linki

BIP - PUP Gostynin
Centralna Baza Ofert Pracy
EFS
roEFS
EURES
kraz
rejestr instytucji szkoleniowych kwalifikacje rejestracja akademia

powrót do strony głównej drukuj

2016-06-10 13:52:26

Informacja dla pracodawców zainteresowanych organizacją staży!


     

     Powiatowy Urząd Pracy w Gostyninie informuje, że w terminie od dnia 13.06.2016r. do wyczerpania środków będą wydawane i przyjmowane wnioski pracodawców zainteresowanych organizacją staży w ramach środków Funduszu Pracy. Na staż mogą być skierowane osoby bezrobotne z ustalonym II profilem pomocy. Staże będą realizowane na okres 3 miesięcy.

   Wnioski będzie można pobrać osobiście w siedzibie Urzędu, pok. 25 II piętro lub z naszej strony internetowej www.pup-gostynin.pl w zakładce staż.

 

Data utworzenia: 2016-06-10 13:52:26powrót do strony głównej drukuj

2016-06-10 07:40:20

Informacja dla pracodawców zainteresowanych organizacją staży


 

 

 

            

          Powiatowy Urząd Pracy w Gostyninie informuje, że nabór wniosków na staże w ramach projektu pozakonkursowego „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie gostynińskim (II)” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Oś Priorytetowa I, Działanie 1.1, Poddziałanie 1.1.1. Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER) z dniem 10.06.2016r. zostaje zakończony.

                                                                                                                     

 

Data utworzenia: 2016-06-10 07:38:28powrót do strony głównej drukuj

2016-06-09 07:37:48

Wznowienie naboru wniosków na staże dla osób do 30 r. życia


 

 

 

              Informujemy, iż od dnia 09 czerwca 2016r. wznawiamy do wyczerpania limitu środków nabór wniosków na staże w ramach projektu pozakonkursowego "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie gostynińskim (II)" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Oś Priorytetowa I, Działanie 1.1, Poddziałanie 1.1.1. Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER).

 

                                                                                                                         Zapraszamy do współpracy!

 

 

Data utworzenia: 2016-06-09 07:24:29powrót do strony głównej drukuj

2016-06-07 08:37:16

Informacja dla bezrobotnych zainteresowanych dofinansowaniem działalności gospodarczej ze środków FP


Powiatowy Urząd Pracy w Gostyninie informuje, iż z dniem 08.06.2016r. zostaje zakończony nabór Wniosków o przyznanie jednorazowo środków na  podjęcie działalności gospodarczej ,,dotacji” w ramach środków Funduszu Pracy.

Jednocześnie Powiatowy Urząd Pracy w Gostyninie informuje, że nadal prowadzi nabór wniosków:

- w ramach programu PO WER dla osób do 30 roku życia

 oraz

- w ramach programu RPO WM dla osób w wieku 30 lat i powyżej  (preferowane osoby powyżej 50 roku życia).

Data utworzenia: 2016-06-07 07:34:36powrót do strony głównej drukuj

2016-06-07 07:33:19

Informacja dla Pracodawców zainteresowanych refundacją kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy


Powiatowy Urząd Pracy w Gostyninie informuje, iż z dniem 07.06.2016r. zostaje zakończony nabór Wniosków o refundację z Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy.

Data utworzenia: 2016-06-07 07:31:08Data utworzenia: 2016-06-06 10:42:14