oferty pracy informacje dla bezrobotnych informacje dla pracodawców
   
pomniejsz powiększ
niedowidzacy
   Menu Główne
   
   Dla bezrobotnych
   Dla pracodawców
   Linki

BIP - PUP Gostynin
Centralna Baza Ofert Pracy
EFS
roEFS
EURES
kraz
rejestr instytucji szkoleniowych kwalifikacje rejestracja akademia

powrót do strony głównej drukuj

2015-12-01 13:58:43

Informacja dla pracodawców


 Powiatowy Urząd Pracy w Gostyninie informuje, że nabór wniosków o organizację staży dla osób powyżej 30 roku życia z dniem 01.12.2015r. zostaje zakończony.

Data utworzenia: 2015-12-01 13:57:14powrót do strony głównej drukuj

2015-12-01 10:30:30

ZAPROSZENIE


        Filia Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Płocku zaprasza na bezpłatne warsztaty: "Odkryj w sobie cechy przedsiębiorcy - poznawanie własnych predyspozycji przydatnych w prowadzeniu dzialalności gospodarczej".

 

Więcej

 

 

 

Data utworzenia: 2015-12-01 10:05:05powrót do strony głównej drukuj

2015-11-25 11:24:40

INFORMACJA


         Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Gostyninie informuje, iż 24 grudnia 2015 roku (czwartek) jest dniem wolnym od pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gostyninie.

 

 

 

Data utworzenia: 2015-11-25 11:24:40powrót do strony głównej drukuj

2015-11-20 11:13:25

Informacja dla Pracodawców zainteresowanych złożeniem wniosku o zamówienie szkolenia (TUS)


Powiatowy Urząd Pracy w Gostyninie informuje, że nabór wniosków o zamówienie szkolenia w ramach trójstronnej umowy szkoleniowej z dniem 23.11.2015r. zostaje zakończony.

Data utworzenia: 2015-11-20 11:13:25powrót do strony głównej drukuj

2015-11-20 07:34:18

Informacja dla Pracodawców zainteresowanych refundacją kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy


Powiatowy Urząd Pracy w Gostyninie informuje, że nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy z dniem 23.11.2015r. zostaje zakończony.

Data utworzenia: 2015-11-20 07:28:51powrót do strony głównej drukuj

2015-11-03 13:52:04

Informacja dla pracodawców zainteresowanych organizacją staży dla osób powyżej 30 roku życia


 

       Powiatowy Urząd Pracy w Gostyninie przypomina, iż w terminie od dnia 15.06.2015r. do wyczerpania środków będą wydawane i przyjmowane wnioski pracodawców zainteresowanych utworzeniem staży w ramach projektu: „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w powiecie gostynińskim (I)” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Działanie 8.1 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 
      Uczestnikami projektu mogą być osoby w wieku 30 lat i powyżej, zarejestrowane w PUP jako bezrobotne (należące do II profilu pomocy) z grup defaworyzowanych:
            - osoby z niepełnosprawnościami,
            - długotrwale bezrobotne, 
            - osoby o niskich kwalifikacjach zawodowych,
            - kobiety
            - oraz osoby powyżej 50 roku życia
      Planujemy zorganizowanie 140 miejsc stażu w tym: (74 kobiety, 66 mężczyzn).
W pierwszej kolejności rozpatrywane będą wnioski pracodawców deklarujących dalsze zatrudnienie minimum na 3 miesiące po zakończeniu stażu. Wnioski będzie można pobrać osobiście w siedzibie urzędu, pok. 25 II piętro lub z naszej strony internetowej http://www.pup-gostynin.pl w zakładce staż.

 

 

Data utworzenia: 2015-06-15 09:53:21