oferty pracy informacje dla bezrobotnych informacje dla pracodawców
   
pomniejsz powiększ
niedowidzacy
   Menu Główne
   
   Dla bezrobotnych
   Dla pracodawców
   Linki

BIP - PUP Gostynin
Centralna Baza Ofert Pracy
EFS
roEFS
EURES
kraz
rejestr instytucji szkoleniowych kwalifikacje rejestracja akademia

powrót do strony głównej drukuj

2016-04-29 09:41:07

Informacja dla pracodawców zainteresowanych organizacją staży w ramach środków z PFRON


 

     Powiatowy Urząd Pracy w Gostyninie informuje, że posiada środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) na utworzenie 3 miejsc stażu dla niepełnosprawnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy jako poszukujący pracy nie pozostający w zatrudnieniu na okres 5 miesięcy do wyczerpania środków.

     Wnioski można pobrać osobiście w siedzibie Urzędu pok. 25 II piętro lub z naszej strony internetowej www.pup-gostynin.pl w zakładce Staż.

Data utworzenia: 2016-04-29 09:41:07powrót do strony głównej drukuj

2016-04-20 12:46:37

Zaproszenie do składania ofert na przeprowadzenie szkolenia w zakresie „Spawania metodą MAG-135 w zakresie spawania złączy doczołowych blach ” na podstawie trójstronnej umowy szkoleniowej ze środków Funduszu Pracy


Zaproszenie do składania ofert

           

Powiatowy Urząd Pracy w Gostyninie zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie w 2016 roku szkolenia na podstawie trójstronnej umowy szkoleniowej zawieranej pomiędzy starostą, pracodawcą i instytucją szkoleniową w zakresie „spawania metodą MAG-135 w zakresie spawania złączy doczołowych blach ”.

Szkolenia organizowane w ramach trójstronnej umowy szkoleniowej są odpowiedzią na wniosek pracodawcy o zamówienie szkolenia dla osoby bezrobotnej, dlatego liczby uczestników w ciągu roku PUP w Gostyninie nie jest w stanie przewidzieć.

W przypadku zainteresowania Pana/ Pani firmy zorganizowaniem szkolenia zwracam się z prośbą o przesłanie do dnia 04.05.2016r. na adres Powiatowego Urzędu Pracy w Gostyninie ul. Płocka 66/68 09-500 Gostynin wypełnionego formularza ofertowego (wraz z załącznikami), który można pobrać ze strony PUP w Gostyninie www.pup-gostynin.pl   z zakładki szkolenia – rok 2016 – Informacja dla instytucji szkolących, z dopiskiem: „oferta na przeprowadzenie szkoleń w ramach trójstronnej umowy szkoleniowej w zakresie spawania metodą MAG-135 w zakresie spawania złączy doczołowych blach -  nie otwierać”.

 

więcej

 

 

 

 

Data utworzenia: 2016-04-20 12:22:31powrót do strony głównej drukuj

2016-04-19 08:44:16

Wznowienie naboru wniosków na staże dla osób do 30 r. ż.


Wznowienie naboru wniosków na staże dla osób do 30 r. ż.

 

 

            

              Informujemy, iż od dnia 19 kwietnia 2016r. wznawiamy do wyczerpania limitu środków nabór wniosków  na staże w ramach projektu pozakonkursowego Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie gostynińskim (II) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Oś Priorytetowa I, Działanie 1.1, Poddziałanie 1.1.1. Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER).

 

                                                                                                                                           Zapraszamy do współpracy!

 

Data utworzenia: 2016-04-19 08:41:42powrót do strony głównej drukuj

2016-04-12 10:54:20

Informacja dla pracodawców zainteresowanych organizacją staży


Informacja dla pracodawców zainteresowanych organizacją staży.

                       Informujemy, że dysponujemy jeszcze środkami na zorganizowanie staży dla osób powyżej 30 roku życia w ramach "Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w powiecie gostynińskim (I)"oraz  staży w ramach środków Funduszu Pracy.

 

UWAGA!

Jednocześnie pragniemy poinformować, że zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zmieniają się zasady kierowania na staże osób spokrewnionych.  Od dnia 12 kwietnia 2016r. niemożliwym będzie kierowanie do Organizatora stażu osób blisko z nim spokrewnionych, tj:

1) małżonka Organizatora stażu;

2) rodzica Organizatora stażu;

3) rodzeństwa Organizatora stażu;

4) dziecka własnego lub przysposobionego: Organizatora stażu, małżonka Organizatora stażu, rodzeństwa Organizatora stażu.

 

Data utworzenia: 2016-04-12 10:50:23powrót do strony głównej drukuj

2016-04-12 10:48:12

Informacja dla pracodawców zainteresowanych organizacją staży


Informacja dla pracodawców zainteresowanych organizacją staży.

 

 

             Powiatowy Urząd Pracy w Gostyninie informuje, że nabór wniosków na staże w ramach projektu pozakonkursowego Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie gostynińskim (II) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Oś Priorytetowa I, Działanie 1.1, Poddziałanie 1.1.1. Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER)  z dniem 12.04.2016r. zostaje zakończony.

Data utworzenia: 2016-04-12 10:46:55powrót do strony głównej drukuj

2016-04-12 10:33:21

Informacja dotycząca kierowania do pracodawcy lub przedsiębiorcy osób z nimi spokrewnionych


 

Zgodnie  z  wytycznymi Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej od dnia 12.04.2016r.  nie będziemy kierować do pracodawcy lub przedsiębiorcy osób blisko z nimi spokrewnionych, tj :

1) małżonka pracodawcy lub przedsiębiorcy;

2)  rodzica pracodawcy lub przedsiębiorcy;

3)  rodzeństwa pracodawcy lub przedsiębiorcy;

4)  dziecka własnego lub przysposobionego: pracodawcy lub przedsiębiorcy, małżonka pracodawcy lub przedsiębiorcy, rodzeństwa pracodawcy lub przedsiębiorcy.

Powyższe zasady  dotyczą wszystkich form aktywizacji zawodowej.

 

 

 

Data utworzenia: 2016-04-12 10:31:15