oferty pracy informacje dla bezrobotnych informacje dla pracodawców
   
pomniejsz powiększ
niedowidzacy
   Menu Główne
   
   Dla bezrobotnych
   Dla pracodawców
   Linki

BIP - PUP Gostynin
Centralna Baza Ofert Pracy
EFS
roEFS
EURES
kraz
rejestr instytucji szkoleniowych kwalifikacje rejestracja akademia

powrót do strony głównej drukuj

2015-12-01 10:30:30

ZAPROSZENIE


        Filia Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Płocku zaprasza na bezpłatne warsztaty: "Odkryj w sobie cechy przedsiębiorcy - poznawanie własnych predyspozycji przydatnych w prowadzeniu dzialalności gospodarczej".

 

Więcej

 

 

 

Data utworzenia: 2015-12-01 10:05:05powrót do strony głównej drukuj

2015-11-25 11:24:40

INFORMACJA


         Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Gostyninie informuje, iż 24 grudnia 2015 roku (czwartek) jest dniem wolnym od pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gostyninie.

 

 

 

Data utworzenia: 2015-11-25 11:24:40powrót do strony głównej drukuj

2015-11-20 11:13:25

Informacja dla Pracodawców zainteresowanych złożeniem wniosku o zamówienie szkolenia (TUS)


Powiatowy Urząd Pracy w Gostyninie informuje, że nabór wniosków o zamówienie szkolenia w ramach trójstronnej umowy szkoleniowej z dniem 23.11.2015r. zostaje zakończony.

Data utworzenia: 2015-11-20 11:13:25powrót do strony głównej drukuj

2015-11-20 07:34:18

Informacja dla Pracodawców zainteresowanych refundacją kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy


Powiatowy Urząd Pracy w Gostyninie informuje, że nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy z dniem 23.11.2015r. zostaje zakończony.

Data utworzenia: 2015-11-20 07:28:51powrót do strony głównej drukuj

2015-11-03 13:52:04

Informacja dla pracodawców zainteresowanych organizacją staży dla osób powyżej 30 roku życia


 

       Powiatowy Urząd Pracy w Gostyninie przypomina, iż w terminie od dnia 15.06.2015r. do wyczerpania środków będą wydawane i przyjmowane wnioski pracodawców zainteresowanych utworzeniem staży w ramach projektu: „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w powiecie gostynińskim (I)” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Działanie 8.1 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 
      Uczestnikami projektu mogą być osoby w wieku 30 lat i powyżej, zarejestrowane w PUP jako bezrobotne (należące do II profilu pomocy) z grup defaworyzowanych:
            - osoby z niepełnosprawnościami,
            - długotrwale bezrobotne, 
            - osoby o niskich kwalifikacjach zawodowych,
            - kobiety
            - oraz osoby powyżej 50 roku życia
      Planujemy zorganizowanie 140 miejsc stażu w tym: (74 kobiety, 66 mężczyzn).
W pierwszej kolejności rozpatrywane będą wnioski pracodawców deklarujących dalsze zatrudnienie minimum na 3 miesiące po zakończeniu stażu. Wnioski będzie można pobrać osobiście w siedzibie urzędu, pok. 25 II piętro lub z naszej strony internetowej http://www.pup-gostynin.pl w zakładce staż.

 

 

Data utworzenia: 2015-06-15 09:53:21powrót do strony głównej drukuj

2015-10-28 08:58:31

Najlepszy pomysł na biznes!


Wydział Rozwoju Miasta, Promocji i Ochrony Zdrowia Urzędu Miasta Gostynina zaprasza do wzięcia udziału w konkursie: Najlepszy pomysł na biznes!

Konkurs jest skierowany do mieszkańców Gostynina i powiatu gostynińskiego do 30 roku życia, którzy do 6 listopada 2015r. prześlą pracę konkursową na adres (projekty@gostynin.pl) zgodnie z załączonym wzorem.

Wystarczy, by na kilku stronach opisać swój pomysł na biznes. Wszystkie prace zostaną ocenione przez Zespół Konkursowy.

Każda z prac oprócz klasyfikacji punktowej, zostanie opisana, tak by osoba biorąca udział w konkursie mogła otrzymać wartościową informację zwrotną.

Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się dnia 19 listopada 2015 r. podczas uroczystości wręczenia nagród dla 10 najlepszych pomysłów. Osoby wyróżnione zostaną powiadomione odpowiednio wcześniej.

Istotą przedsięwzięcia jest promocja przedsiębiorczości wśród młodzieży, zachęcenie do myślenia w sposób odważny, pomysłowy i kreatywny.

Udział w akcji może wziąć każdy mieszkaniec powiatu gostynińskiego, który w dniu składania pomysłu nie ukończył 30 roku życia.

Szczegóły w Regulaminie zamieszczonym na stronie Urzędu Miasta  pod adresem: http://www.gostynin.pl/redir,index?wiecej=4477&wiecej_news=1

 

 

 

Data utworzenia: 2015-10-28 08:43:23