oferty pracy informacje dla bezrobotnych informacje dla pracodawców
   
pomniejsz powiększ
niedowidzacy
   Menu Główne
   
   Dla bezrobotnych
   Dla pracodawców
   Linki

BIP - PUP Gostynin
Centralna Baza Ofert Pracy
EFS
roEFS
EURES
kraz
rejestr instytucji szkoleniowych kwalifikacje rejestracja akademia

powrót do strony głównej drukuj

2014-10-31 09:46:20

Informacja
       Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Gostyninie zawiadamia, iż 10 listopada 2014 roku (poniedziałek) jest dniem wolnym od pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gostyninie.
     

Data utworzenia: 2014-10-08 12:20:14powrót do strony głównej drukuj

2014-10-15 11:10:56

Wsparcie dla niepełnosprawnych absolwentów            
       Od grudnia 2013r. do końca lutego 2015r. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) realizuje na terenie całej Polski drugą edycji projektu wspierającego niepełnosprawnych absolwentów we wchodzeniu na rynek pracy.
Projekt jest realizowany w partnerstwie z Fundacją Aktywnej Rehabilitacji (FAR), Fundacją Fuga Mundi (FFM) oraz Stowarzyszeniem Przyjaciół Integracji (SPI).


ZOBACZ WIĘCEJ 


Data utworzenia: 2014-10-15 10:17:11Data utworzenia: 2014-10-08 13:48:31powrót do strony głównej drukuj

2014-10-02 09:51:09

Informacja dla pracodawców zainteresowanych refundacją kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy
           Powiatowy Urząd Pracy w Gostyninie informuje, że w terminie od dnia 02.10.2014r. do dnia 09.10.2014r. będą wydawane i przyjmowane wnioski pracodawców zainteresowanych refundacją kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego w ramach środków Rezerwy Funduszu Pracy (18 000 zł na 1 stanowisko pracy), na zatrudnienie osób bezrobotnych zakwalifikowanych do II profilu pomocy oraz będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy tj. spełniających art. 49 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy:
- bezrobotnych do 30 roku życia,
- bezrobotnych długotrwale,
- bezrobotnych powyżej 50 roku życia,
- bezrobotnych korzystających ze świadczeń pomocy społecznej,
- bezrobotnych posiadających co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia lub co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia,
- bezrobotnych  niepełnosprawnych.

Wnioski można będzie pobrać osobiście w siedzibie Urzędu, pok. 23 (II piętro) lub ze strony internetowej http://www.pup-gostynin.pl/ w zakładce: Doposażenie stanowiska pracy.

Data utworzenia: 2014-10-02 09:49:27powrót do strony głównej drukuj

2014-09-23 10:56:30

Informacja dla Pracodawców zainteresowanych kształceniem ustawicznym w ramach środków KFS


Powiatowy Urząd Pracy w Gostyninie informuje, że posiada w swojej dyspozycji środki Krajowego Funduszu Szkoleniowego na finansowanie działań na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy w wieku, co najmniej 45 lat.

Kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy obejmuje:

  • kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą,
  • egzaminy umożliwiające uzyskanie dokumentów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych,
  • badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu,
  • ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem
Szczegółowe informacje oraz druki wniosku o uzyskanie środków na finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego wraz z wymaganymi załącznikami można pobrać ze strony PUP w Gostyninie www.pup-gostynin.pl z zakładki Krajowy Fundusz Szkoleniowy lub osobiście w siedzibie Urzędu- pok. 28 II piętro (tel. kontaktowy 24 269 7178)

Data utworzenia: 2014-09-23 10:54:33powrót do strony głównej drukuj

2014-09-09 08:38:49

Informacja dla pracodawców zainteresowanych refundacją kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy
       Powiatowy Urząd Pracy w Gostyninie informuje, że w terminie od dnia 09.09.2014r. do dnia 15.09.2014r. będą wydawane i przyjmowane wnioski pracodawców zainteresowanych refundacją kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego.

       W ramach środków Rezerwy Funduszu Pracy  zostanie utworzonych 10 stanowisk pracy (18 000 zł na 1 stanowisko pracy), w celu zatrudnienia osób bezrobotnych zakwalifikowanych do II profilu pomocy oraz będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy tj. spełniających art. 49 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy:
- bezrobotnych do 30 roku życia,
- bezrobotnych długotrwale,
- bezrobotnych powyżej 50 roku życia,
- bezrobotnych korzystających ze świadczeń pomocy społecznej,
- bezrobotnych posiadających co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia lub co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia,
- bezrobotnych  niepełnosprawnych.

       Wnioski można będzie pobrać osobiście w siedzibie Urzędu, pok. 23 (II piętro) lub ze strony internetowej http://www.pup-gostynin.pl/ w zakładce: Doposażenie stanowiska pracy.

Data utworzenia: 2014-09-09 08:30:35