oferty pracy informacje dla bezrobotnych informacje dla pracodawców
   
pomniejsz powiększ
niedowidzacy
   Menu Główne
   
   Dla bezrobotnych
   Dla pracodawców
   Linki

BIP - PUP Gostynin
Centralna Baza Ofert Pracy
EFS
roEFS
EURES
kraz
rejestr instytucji szkoleniowych kwalifikacje rejestracja akademia

powrót do strony głównej drukuj

2014-05-15 12:20:20

Informacja dla Pracodawców zainteresowanych zorganizowaniem Prac Interwencyjnych      
      Powiatowy Urząd Pracy w Gostyninie wznawia od dnia 15.05.2014r. do wyczerpania limitu środków,  wydawanie i przyjmowanie wniosków dla pracodawców zainteresowanych organizacją prac interwencyjnych  -  na 10 miejsc pracy.

     Wnioski można pobrać osobiście w siedzibie Urzędu, pok. 25 (II piętro) lub ze strony internetowej http://www.pup-gostynin.pl/ w zakładce: Prace interwencyjne.

Data utworzenia: 2014-05-15 08:42:13powrót do strony głównej drukuj

2014-05-15 09:27:16

Informacja dla bezrobotnych zainteresowanych dofinansowaniem działalności gospodarczej ze środków EFSPowiatowy Urząd Pracy w Gostyninie informuje, iż w terminie od dnia 15.05.2014r. do dnia 30.05.2014r. ogłasza III nabór wniosków o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej „dotacji” w kwocie 21.000PLN wyłącznie w ramach projektu „Nowa szansa – lepsza przyszłość” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VI, Działanie 6.1, Poddziałanie 6.1.3 dla 29 osób bezrobotnych (5 kobiet i 24 mężczyzn) zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gostyninie.

Mając na uwadze spełnienie głównych założeń projektu oraz osiągnięcie wskaźników pomiaru celów głównych i szczegółowych zatwierdzonych do realizacji w projekcie, działanie skierowane będzie do następujących grup bezrobotnych:

- 1 osoba (1K) do 25 roku życia,

- 6 osób (3K, 3M) powyżej 50 roku życia,  

- 22 osoby (1K, 21M) pozostałych bezrobotnych,

którzy nie brali udziału w jakiejkolwiek formie realizowanej w w/w projekcie w latach 2008 - 2013.

          Druki wniosków można pobrać w siedzibie PUP- pok. 23 II piętro lub ze strony PUP w Gostyninie www.pup-gostynin.pl z zakładki jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej (wniosek EFS).

      Wniosek składany osobiście w PUP Gostynin stwarza możliwość sprawdzenia poprawności jego sporządzenia przez pracownika PUP w pok. 23 II piętro.

Z możliwości sprawdzenia wniosku każda osoba ubiegająca się o „dotacje” w danym naborze może skorzystać tylko raz.


Data utworzenia: 2014-05-15 09:27:16powrót do strony głównej drukuj

2014-05-14 13:47:24

Informacja dla pracodawców zainteresowanych zorganizowaniem stażu        Powiatowy Urząd Pracy w Gostyninie informuje, że w terminie od dnia 14.05.2014r. do wyczerpania limitu środków prowadzony będzie uzupełniający nabór wniosków pracodawców zainteresowanych utworzeniem 6 miejsc stażu dla mężczyzn na okres 6 m-cy od dnia 01.06.2014r w ramach projektu „Nowa szansa – lepsza przyszłość” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytetu VI, Działanie 6.1, Poddziałanie 6.1.3, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 dla bezrobotnych zarejestrowanych w PUP Gostynin, a w szczególności:

             - bezrobotnych do 25 roku życia, w tym nie uczestniczący w kształceniu lub szkoleniu (tzw. młodzież NEET),

             - bezrobotnych powyżej 50 roku życia.    

Na staż nie będą kierowane osoby, które brały udział w jakiejkolwiek formie pomocy w ramach projektu w latach 2008-2013.

W pierwszej kolejności rozpatrywane będą wnioski pracodawców deklarujących dalsze zatrudnienie na okres co najmniej 3 m-cy po zakończeniu stażu.

Wnioski można będzie pobrać osobiście w siedzibie Urzędu, pok. 25 (II piętro) lub ze strony internetowej http://www.pup-gostynin.pl/ w zakładce: Projekty – Europejski Fundusz Społeczny (Informacje dla pracodawców). (wniosek EFS)


Data utworzenia: 2014-05-14 13:43:30powrót do strony głównej drukuj

2014-05-06 11:54:47

Uwaga!!!


Powiatowy Urząd Pracy w Gostyninie informuje, iż wstrzymuje wydawanie skierowań na stanowiska nr:

-StPr/14/0405 - Sprzedawca/Kasjer w Dziale: art. spożywczych, art. przemysłowych,
-StPr/14/0406 - Sprzedawca/Kasjer w Dziale Art. Świeżych,
-StPr/14/0407 - Sprzedawca/Kasjer w Dziale Kas,
-StPr/14/0408 - Referent ds. administracyjnych,
-StPr/14/0409 - Samodzielny specjalista ds. administracyjno-pracowniczych,
-StPr/14/0410 - Referent ds. administracyjno-kontrolnych,
-StPr/14/0411 - Kierownik Działu: Art. Spożywcze, Art. Świeże,
-StPr/14/0413 - Kierownik Grupy (w Dziale Art. Spożywcze, Art. Świeże, Art. Przemysłowe, Kas),
-StPr/14/0414 - Pracownik działu przyjęcia towaru,
-StPr/14/0416 - Konserwator,
-StPr/14/0417 - Pracownik porządkowy,
-StPr/14/0418 - Pracownik informacji,
-StPr/14/0419 - Kasjer Scanning,
-StPr/14/0420 - Kasjer Kasy Głównej

z powodu wyczerpania limitu osób określonego przez pracodawcę do wzięcia udziału w giełdzie pracy na ww. stanowiska.


Data utworzenia: 2014-05-06 11:49:02powrót do strony głównej drukuj

2014-03-21 08:35:19

Informacja dla pracodawców zainteresowanych zorganizowaniem stażu              

              Powiatowy Urząd Pracy w Gostyninie ogłasza w terminie od dnia 24.03.2014r. do dnia 04.04.2014r. II TURĘ naboru wniosków pracodawców zainteresowanych utworzeniem łącznie 190 miejsc stażu dla 110 kobiet i 80 mężczyzn na okres 6 m-cy w ramach projektu „Nowa szansa – lepsza przyszłość” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytetu VI, Działanie 6.1, Poddziałanie 6.1.3, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 dla bezrobotnych zarejestrowanych w PUP Gostynin, a w szczególności:

             - bezrobotnych do 25 roku życia, w tym nie uczestniczący w kształceniu lub szkoleniu (tzw. młodzież NEET),

             - bezrobotnych powyżej 50 roku życia.    

w terminach:

od dnia 15.04.2014r., 05.05.2014r., 01.06.2014r.

Na staż nie będą kierowane osoby, które brały udział w jakiejkolwiek formie pomocy w ramach projektu w latach 2008-2013.

W pierwszej kolejności rozpatrywane będą wnioski pracodawców deklarujących dalsze zatrudnienie na okres co najmniej 3 m-cy po zakończeniu stażu.

Wnioski można będzie pobrać osobiście w siedzibie Urzędu, pok. 25 (II piętro) lub ze strony internetowej http://www.pup-gostynin.pl/ w zakładce: Projekty – Europejski Fundusz Społeczny (Informacje dla pracodawców). (wniosek EFS)

Data utworzenia: 2014-03-21 08:26:48powrót do strony głównej drukuj

2014-03-19 14:13:55

VIII edycja Akademickich Targów Pracy JOBBING w Warszawie

          Stowarzyszenie na rzecz Akademickich Biur Karier zaprasza na VIII edycję Akademickich Targów Pracy JOBBING, która odbędzie się w Warszawie 1 kwietnia 2014 roku w godzinach od 09:30 do 17:00. Wstęp dla uczestników jest wolny.


ZOBACZ WIĘCEJ 
Data utworzenia: 2014-03-19 13:25:37