oferty pracy informacje dla bezrobotnych informacje dla pracodawców
   
pomniejsz powiększ
niedowidzacy
   Menu Główne
   
   Dla bezrobotnych
   Dla pracodawców
   Linki

BIP - PUP Gostynin
Centralna Baza Ofert Pracy
EFS
roEFS
EURES
kraz
rejestr instytucji szkoleniowych kwalifikacje rejestracja akademia

powrót do strony głównej drukuj

2013-11-25 08:52:29

Fundacja Instytut Innowacji zaprasza do udziału w projekcie
       Fundacja Instytut Innowacji zaprasza do udziału w projekcie Youth and Women’s Entrepreneurship in Creative Industries.
3 miesięczne i 2 tygodniowe staże zawodowe w Hiszpanii i Portugalii finansowane z programu Leonardo da Vinci w ramach Programu !!


ZOBACZ WIĘCEJ


Data utworzenia: 2013-11-25 08:30:41Data utworzenia: 2013-11-04 13:33:30powrót do strony głównej drukuj

2013-10-28 12:49:31

WSPARCIE OSÓB NIEWIDOMYCH NA RYNKU PRACY III
        Zapraszamy do udziału w projekcie Wsparcie Osób Niewidomych na Rynku Pracy III, w ramach którego Osoby Niewidome będą mogły skorzystać m.in. z:

- pomocy w zatrudnieniu,
- stażu rehabilitacyjnego,
- porad specjalistów,
- z Warsztatu Aktywizacji Zawodowej,
- Warsztatu z zakresu Rehabilitacji Społecznej,
- szkolenia zawodowego operatorów Wirtualnego Contact Center,
- doskonalenia zawodowego niewidomych masażystów,
- szkolenia zawodowego z transkrypcji.

Kursów:
- obsługi komputera,
- bezwzrokowych metod i technik pracy połączonych z nauką obsługi podstawowych urządzeń domowych,
- obsługi urządzeń elektronicznych i oprogramowania wspierającego,
- samodzielnego poruszania się wspomaganego techniką nawigacji GPS,
- intensywnego kursu języka angielskiego przez Skype.

Do udziału w projekcie zachęcamy również osoby najbliższe Osobie Niewidomej: rodzinę, opiekunów, przyjaciół. Mogą oni skorzystać z Warsztatów wspierających dla rodzin i opiekunów oraz indywidualnych konsultacji ze specjalistami, np. doradcą zawodowym, lekarzem, psychologiem, prawnikiem czy tyflopedagogiem.

Udział w projekcie jest bezpłatny, ponieważ finansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Informacja dla pracodawców zainteresowanych zatrudnieniem i aktywizacją zawodową osób niewidomych znajduje się w poniższym linku:
http://www.cpik.home.pl/promocjaikariera/ulotkapracodawcy3.pdf

Informację o projekcie można uzyskać:

Biuro projektu:

Dział ds. Absolwentów
Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi
Laski, ul Brzozowa 75
05-080 Izabelin

tel. (22) 752-33-51

e-mail: s.wisniowska@promocjakariera.pl

Data utworzenia: 2013-10-28 12:37:49powrót do strony głównej drukuj

2013-10-16 10:09:49

Informacja dla osób zwolnionych przez pracodawców
        Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego realizuje projekt „Recepta na zwolnienie”. Projekt skierowany jest do osób, które mają zamiar otworzyć działalność gospodarczą na terenie województwa mazowieckiego, jednak nie mają wystarczających środków finansowych dla sfinalizowania przedsięwzięcia. Zakwalifikowane do udziału mogą zostać osoby zwolnione z przyczyn dotyczących zakładu pracy z mazowieckich przedsiębiorstw przechodzących procesy adaptacyjne i modernizacyjne.
W ramach projektu Fundacja oferuje możliwość uzyskania bezzwrotnej dotacji inwestycyjnej na założenie własnej działalności gospodarczej.
Link do ogłoszenia w formacie pdf: http://recepta.firs.org.pl/files/rnz-A2.png


Data utworzenia: 2013-10-16 10:06:14powrót do strony głównej drukuj

2013-09-30 11:36:43

Informacja dla pracodawców zainteresowanych organizacją staży
 

       Powiatowy Urząd Pracy w Gostyninie informuje, iż w terminie od dnia 01.10.2013r. do 07.10.2013r. będą wydawane i przyjmowane wnioski pracodawców zainteresowanych organizacją staży. Staże będą realizowane na okres 6 miesięcy. W pierwszej kolejności rozpatrywane będą wnioski pracodawców deklarujących dalsze zatrudnienie minimum na 3 miesiące po zakończeniu stażu. Wnioski będzie można pobrać osobiście w siedzibie urzędu, pok. 25 II piętro lub z naszej strony internetowej http://www.pup-gostynin.pl w zakładce staż.

Data utworzenia: 2013-09-30 11:18:40powrót do strony głównej drukuj

2013-09-20 14:16:43

Bezpłatne konsultacje dotyczące podejmowania oraz prowadzenia działalności gospodarczej
       Osoby planujące podjąć działalność gospodarczą oraz przedsiębiorcy, zainteresowani skorzystaniem z bezpłatnych konsultacji w ramach Krajowego Systemu Usług, proszeni są o kontakt pod numerem telefonu 884 900 043.

Zakres konsultacji:
  • administracyjno-prawne aspekty zakładania, prowadzenia i zawieszania/zamykania działalności gospodarczej,
  • zatrudnianie cudzoziemców,
  • świadczenie usług na odległość, w tym elektronicznych,
  • rozwój zasobów ludzkich,
  • ochrona interesów klientów, konsumentów,
  • możliwość uzyskania finansowania działalności z różnych źródeł,
  • wymogi ochrony środowiska w działalności przedsiębiorstw,
  • zakres korzystania z bazy CEIDG, platformy ePUAP, podpisu elektronicznego, profilu zaufanego ePUAP,
  • podstawowe informacje nt. usług specjalistycznych KSU,
  • inne, stwierdzone w trakcie diagnozy.
Konsultacje są bezpłatne i odbywają się w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Gostyninie.

Najbliższe dyżury konsultanta: 20.09.2013r. i 27.09.2013r.


Data utworzenia: 2013-09-11 12:32:26