oferty pracy informacje dla bezrobotnych informacje dla pracodawców
   
pomniejsz powiększ
niedowidzacy
   Menu Główne
   
   Dla bezrobotnych
   Dla pracodawców
   Linki

BIP - PUP Gostynin
Centralna Baza Ofert Pracy
EFS
roEFS
EURES
kraz
rejestr instytucji szkoleniowych kwalifikacje rejestracja akademia

powrót do strony głównej drukuj

2013-03-27 09:32:47

Informacja dla bezrobotnych zainteresowanych dofinansowaniem działalności gospodarczej ze środków EFS         

          Powiatowy Urząd Pracy w Gostyninie informuje, iż w terminie od dnia 27.03.2013r. do dnia 19.04.2013r. będą wydawane oraz przyjmowane wnioski o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej „dotacji” w kwocie 21.000PLN wyłącznie w ramach projektu „Nowa szansa – lepsza przyszłość” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VI, Działanie 6.1, Poddziałanie 6.1.3 dla 69 osób bezrobotnych (17 kobiet i 52 mężczyzn) zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gostyninie.

Mając na uwadze spełnienie głównych założeń projektu oraz osiągnięcie wskaźników pomiaru celów głównych i szczegółowych zatwierdzonych do realizacji w projekcie, działanie skierowane będzie do następujących grup bezrobotnych:

- 15 osób (6K,9M) do 30 roku życia,

- 6 osób (1K,5M) powyżej 50 roku życia,

- 18 osób (4K,14M) długotrwale bezrobotnych,

- 30 osób (6K,24M) pozostałych bezrobotnych,

którzy nie brali udziału w jakiejkolwiek formie realizowanej w w/w projekcie w latach 2008 -2012.

          Druki wniosków można pobrać w siedzibie PUP- pok. 23 II piętro lub ze strony PUP w Gostyninie www.pup-gostynin.pl z zakładki jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej. (wniosek EFS)
         Jednocześnie informujemy, iż w dniu 5 kwietnia 2013r. w godzinach 9.00, 12.00 w sali 26 II piętro odbędą się spotkania informacyjne dla osób bezrobotnych zamierzających składać wnioski o „dotacje”, na których pracownik PUP w Gostyninie udzieli wyjaśnień dotyczących sposobu wypełniania wniosków. Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu proszone są o indywidualne ustalenie z pracownikiem PUP w pok. 23 II piętro lub telefonicznie – tel. 24 269-71-73 godziny udziału w spotkaniu. Wniosek składany osobiście w PUP Gostynin stwarza możliwość sprawdzenia poprawności jego sporządzenia przez pracownika PUP w pok. 23 II piętro.

        Z możliwości sprawdzenia wniosku każda osoba ubiegająca się „dotacje” w danym naborze może skorzystać tylko raz.

 

Data utworzenia: 2013-03-27 08:47:04powrót do strony głównej drukuj

2013-03-27 09:24:56

Informacja dla bezrobotnych, absolwentów CIS lub KIS zainteresowanych środkami na podjęcie działalności na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych
       Powiatowy Urząd Pracy w Gostyninie dysponuje jednorazowymi środkami dla 5 osób na założenie spółdzielni socjalnej lub przystąpienie do niej.
W terminie od dnia 27.03.2013r. do dnia 19.04.2013r. będą wydawane i przyjmowane wnioski o przyznanie jednorazowo środków na założenie spółdzielni socjalnej lub przystąpienie do niej, w ramach środków Funduszu Pracy. 

      Druki wniosków można pobrać w siedzibie PUP - pok. 23 II piętro lub ze strony PUP w Gostyninie http://www.pup-gostynin.pl/ z zakładki Środki na podjęcie działalności gospodarczej (wniosek o przyznanie z FP jednorazowo środków na podjęcie działalności na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych - założenie spółdzielni socjalnej lub wniosek o przyznanie z FP jednorazowo środków na podjęcie działalności na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych - przystąpienie do spółdzielni socjalnej).   

     
Wniosek składany osobiście w PUP Gostynin stwarza możliwość sprawdzenia poprawności jego sporządzenia przez pracownika PUP w pok. 23 II piętro.


Data utworzenia: 2013-03-27 09:23:30powrót do strony głównej drukuj

2013-03-27 09:12:35

Informacja dla osób bezrobotnych zainteresowanych szkoleniami indywidualnymi
              Powiatowy Urząd Pracy w Gostyninie informuje, że od dnia 27.03.2013r. do wyczerpania limitu środków będą wydawane i przyjmowane wnioski na szkolenia indywidualne w ramach projektu „Nowa szansa – lepsza przyszłość” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VI, Działanie 6.1, Poddziałanie 6.1.3 dla 5 osób bezrobotnych (1 kobieta i 4 mężczyzn) zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gostyninie.

           Mając na uwadze spełnienie głównych założeń projektu oraz osiągnięcie wskaźników pomiaru celów głównych i szczegółowych zatwierdzonych do realizacji w projekcie, działanie skierowane będzie do następujących grup bezrobotnych:

- 3 osób (1K,2M) do 30 roku życia,

- 1 osoby (1M) powyżej 50 roku życia,

- 1 osoby (1M) długotrwale bezrobotnych,

którzy nie brali udziału w jakiejkolwiek formie realizowanej w w/w projekcie w latach 2008 -2012.

            Druki wniosków można pobrać w siedzibie PUP w pokoju nr 28 II piętro  jak  również ze strony urzędu http://www.pup-gostynin.pl/ w zakładce: Szkolenia.

Data utworzenia: 2013-03-27 09:07:36powrót do strony głównej drukuj

2013-03-18 13:01:53

Informacja dla pracodawców zainteresowanych zorganizowaniem stażu ze środków PFRON

      Powiatowy Urząd Pracy w Gostyninie informuje, że posiada środki na zorganizowanie 2 staży dla osób niepełnosprawnych zarejestrowanych w PUP jako poszukujący pracy nie pozostający w zatrudnieniu w ramach Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). Nabór do wyczerpania środków.Data utworzenia: 2013-03-18 09:40:48powrót do strony głównej drukuj

2013-03-13 09:28:33

Pełnosprawna firma


Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego w okresie od 17 grudnia 2012r. do 16 grudnia 2014r. realizuje projekt "Pełnosprawna Firma", współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Działania 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki "Wsparcie oraz Promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia".

Data utworzenia: 2013-03-13 09:07:35powrót do strony głównej drukuj

2013-02-27 10:06:53

Informacja dla pracodawców zainteresowanych refundacją kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy
        Powiatowy Urząd Pracy w Gostyninie informuje, że od dnia 26.02.2013r. do wyczerpania limitu środków, będą wydawane i przyjmowane wnioski dla pracodawców zainteresowanych refundacją kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy.
       Wnioski można pobrać osobiście w siedzibie Urzędu, pok. 23 (II piętro) lub ze strony internetowej http://www.pup-gostynin.pl/ w zakładce: Doposażenie stanowiska pracy.
Data utworzenia: 2013-02-26 14:31:23