oferty pracy informacje dla bezrobotnych informacje dla pracodawców
   
pomniejsz powiększ
niedowidzacy
   Menu Główne
   
   Dla bezrobotnych
   Dla pracodawców
   Linki

BIP - PUP Gostynin
Centralna Baza Ofert Pracy
EFS
roEFS
EURES
kraz
rejestr instytucji szkoleniowych kwalifikacje rejestracja akademia

powrót do strony głównej drukuj

2013-02-27 10:05:39

Cykl spotkań na temat EURES i pracy za granicą
        Informujemy, że Doradcy EURES i Asystenci EURES z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie i jego Filie prowadzą cykl spotkań na temat EURES i pracy za granicą pt. „Bezpieczny wyjazd - Bezpieczny powrót”. Spotkania te kierowane są w szczególności do osób poszukujących pracy za granicą w sezonie letnim. Podczas spotkań omawiane są m.in. zasady jak szukać legalnej pracy za granicą, jak przygotować się do wyjazdu do pracy, jak postępować z nieuczciwym pracodawcą, jak korzystać z usług EURES oraz jak sumować okresy zatrudnienia celem nabycia świadczeń z tytułu bezrobocia oraz świadczeń emerytalno-rentowych. W przypadku zebrania grupy osób z naszego powiatu zainteresowanych udziałem w takim spotkaniu istnieje możliwość zorganizowania spotkania w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gostyninie.
W związku z powyższym osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu proszone są o zgłaszanie się do pok. nr 12 na I piętrze lub kontakt telefoniczny 24 269 71-52.
Data utworzenia: 2013-02-22 10:53:18powrót do strony głównej drukuj

2013-02-18 09:04:34

Informacja dla pracodawców zainteresowanych refundacją kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy.
         Powiatowy Urząd Pracy w Gostyninie przedłuża do dnia 22.02.2013r. wydawanie i przyjmowanie wniosków dla pracodawców zainteresowanych refundacją kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy.
         Wnioski można pobrać osobiście w siedzibie Urzędu, pok. 23 (II piętro) lub ze strony internetowej http://www.pup-gostynin.pl/ w zakładce: Doposażenie stanowiska pracy.

 

Data utworzenia: 2013-02-15 13:20:39Data utworzenia: 2013-02-11 14:29:48powrót do strony głównej drukuj

2013-02-08 13:36:20

Informacja dla osób bezrobotnych zainteresowanych szkoleniami indywidualnymi
         Powiatowy Urząd Pracy w Gostyninie informuje, że od dnia 11.02.2013r. do dnia 28.02.2013r. w pokoju nr 28 II piętro  będą wydawane i przyjmowane wnioski na szkolenie indywidualne, wnioski można również pobrać ze strony urzędu http://www.pup-gostynin.pl/ w zakładce: Szkolenia.

 

Data utworzenia: 2013-02-08 13:33:53powrót do strony głównej drukuj

2013-02-05 14:01:47

Informacja dla Pracodawców zainteresowanych organizowaniem prac interwencyjnych
         Powiatowy Urząd Pracy w Gostyninie informuje, że od 01.02.2013r. do wyczerpania limitu środków, wydawane i przyjmowane są wnioski Pracodawców na organizowanie prac interwencyjnych.
        W 2013r. za zatrudnienie w ramach prac interwencyjnych bezrobotnych "będących w szczególnej sytuacji na rynku", miesięczna refundacja części kosztów wynagrodzenia stanowić będzie kwotę 794,00 zł. oraz składki na ubezpieczenie społeczne płatnika (emerytalne, rentowe i wypadkowe), a przy zatrudnieniu "Bezrobotnego 50+" 800,00 zł. + składki ZUS.


Wnioski można pobierać osobiście w siedzibie Urzędu, pok. 25 (II piętro) lub ze strony internetowej  http://www.pup-gostynin.pl w zakładce "Prace interwencyjne" (Informacje dla Pracodawców).

Szczegółowe infarmacje udzielane są w pok. 25 II piętro oraz telefonicznie pod nr tel.: 242697175.


Data utworzenia: 2013-02-05 13:31:21powrót do strony głównej drukuj

2013-02-04 15:04:02

Informacja dla pracodawców zainteresowanych refundacją kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy.
         Powiatowy Urząd Pracy w Gostyninie informuje, że od dnia 04.02.2013r. do dnia 15.02.2013r. będą wydawane i przyjmowane wnioski pracodawców zainteresowanych refundacją kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy.         

         Wnioski można będzie pobrać osobiście w siedzibie Urzędu, pok. 23 (II piętro) lub ze strony internetowej http://www.pup-gostynin.pl/ w zakładce: Doposażenie stanowiska pracy.

 

Data utworzenia: 2013-02-04 10:18:49