oferty pracy informacje dla bezrobotnych informacje dla pracodawców
   
pomniejsz powiększ
niedowidzacy
   Menu Główne
   
   Dla bezrobotnych
   Dla pracodawców
   Linki

BIP - PUP Gostynin
Centralna Baza Ofert Pracy
EFS
roEFS
EURES
kraz
rejestr instytucji szkoleniowych kwalifikacje rejestracja akademia

powrót do strony głównej drukuj

2013-02-01 12:09:53

Informacja dla pracodawców zainteresowanych zorganizowaniem stażu.
           Powiatowy Urząd Pracy w Gostyninie przedłuża do dnia 08.02.2013r. wydawanie i przyjmowanie wniosków pracodawców zainteresowanych utworzeniem miejsc stażu w ramach projektu „Nowa szansa – lepsza przyszłość” Priorytetu VI , Działanie 6.1, Poddziałanie 6.1.3, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 w sprawie realizacji projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego dla następujących grup bezrobotnych zarejestrowanych w PUP Gostynin:

             - długotrwale bezrobotni (co najmniej 10% ogółu uczestników projektu),

             - bezrobotni do 30 roku życia (co najmniej 50% ogółu uczestników projektu),

             - bezrobotni powyżej 50 roku życia (20% ogółu uczestników projektu).           

 

W pierwszej kolejności rozpatrywane będą wnioski pracodawców deklarujących dalsze zatrudnienie na okres co najmniej 3 m-cy po zakończeniu stażu.

Wnioski można będzie pobrać osobiście w siedzibie Urzędu, pok. 25 (II piętro) lub ze strony internetowej http://www.pup-gostynin.pl/ w zakładce: Projekty – Europejski Fundusz Społeczny (Informacje dla pracodawców).

Data utworzenia: 2013-02-01 12:01:07powrót do strony głównej drukuj

2013-02-01 09:36:22

Informacja o realizacji szóstego etapu projektu systemowego ze środków EFS

              W roku bieżącym 2013 Urząd kontynuuje realizację Projektu Systemowego „NOWA SZANSA – LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ” (okres realizacji lata 2008-2013)

TRWA REKRUTACJA UCZESTNIKÓW NA STAŻ!!!

W ramach projektu zaplanowano formy wsparcia:

1. Pośrednictwo pracy

2. Grupowa lub indywidualna informacja zawodowa

3. Staże (260 miejsc stażu dla 183K i 77M)

4. Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej (dla 100 osób w tym 24K i 76M)

 

Z uwagi na założenia Planu Działania na 2013 rok w ramach PO KL, priorytetowo wsparciem w ramach programu zostaną objęci bezrobotni należący do następujących grup:

osoby w wieku poniżej 30 roku życia (co najmniej 50% ogółu uczestników projektu),

długotrwale bezrobotni (co najmniej 10% ogółu uczestników projektu),

osoby w wieku powyżej 50 roku życia (20% ogółu uczestników projektu).

Uczestnikami projektu nie mogą być osoby, które brały udział w przedsięwzięciu w latach 2008 -2012.


Data utworzenia: 2013-02-01 09:36:22powrót do strony głównej drukuj

2013-01-14 09:32:14

Informacja dla pracodawców zainteresowanych zorganizowaniem stażu
          Powiatowy Urząd Pracy w Gostyninie informuje, że w terminie od dnia 16.01.2013r. do dnia 31.01.2013r. będą wydawane i przyjmowane wnioski pracodawców zainteresowanych utworzeniem miejsc stażu w ramach projektu „Nowa szansa – lepsza przyszłość” Priorytetu VI , Działanie 6.1, Poddziałanie 6.1.3, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 w sprawie realizacji projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego dla następujących grup bezrobotnych zarejestrowanych w PUP Gostynin:
 • długotrwale bezrobotni (co najmniej 10% ogółu uczestników projektu),
 • bezrobotni do 30 roku życia (co najmniej 50% ogółu uczestników projektu),
 • bezrobotni powyżej 50 roku życia (20% ogółu uczestników projektu). 

W pierwszej kolejności rozpatrywane będą wnioski pracodawców deklarujących dalsze zatrudnienie na okres co najmniej 3 m-cy po zakończeniu stażu.
Wnioski można będzie pobrać osobiście w siedzibie Urzędu, pok. 25 (II piętro) lub ze strony internetowej http://www.pup-gostynin.pl/ w zakładce: Projekty – Europejski Fundusz Społeczny (Informacje dla pracodawców).


           

                        

Data utworzenia: 2013-01-14 09:11:35powrót do strony głównej drukuj

2013-01-10 14:23:06

Zmiana terminu dyżuru Konsultanta Krajowego Systemu Usług
Informujemy, iż z przyczyn od nas niezależnych dyżur Konsultanta Krajowego Systemu Usług (KSU) zaplanowany na 11 stycznia 2013r. odbędzie się 18 stycznia 2013r.
Za utrudnienia w imieniu Konsultanta przepraszamy.

Data utworzenia: 2013-01-10 14:21:57powrót do strony głównej drukuj

2013-01-07 14:25:56

Najbliższe dyżury konsultanta Krajowego Systemu Usług
Najbliższe dyżury konsultanta Krajowego Systemu Usług (KSU) w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gostyninie odbędą się 11 stycznia, 8 lutego, 8 marca  2013 roku, w pok. 24 II piętro, w godzinach od 9 do 14-tej.
Przedsiębiorcy oraz osoby planujące podjąć działalność gospodarczą, zainteresowane skorzystaniem z usług konsultanta, proszone są o kontakt pod numerem telefonu 884 900 043 w celu umówienia się na indywidualne konsultacje.

Zakres konsultacji:
 • administracyjno-prawne aspekty zakładania, prowadzenia i zawieszania/zamykania działalności gospodarczej,
 • zatrudnianie cudzoziemców,
 • świadczenie usług na odległość, w tym elektronicznych,
 • rozwój zasobów ludzkich,
 • ochrona interesów klientów, konsumentów,
 • możliwość uzyskania finansowania działalności z różnych źródeł,
 • wymogi ochrony środowiska w działalności przedsiębiorstw,
 • zakres korzystania z bazy CEIDG, platformy ePUAP, podpisu elektronicznego, profilu zaufanego ePUAP,
 • podstawowe informacje nt. usług specjalistycznych KSU,
 • inne, stwierdzone w trakcie diagnozy.
Konsultacje są bezpłatne.


Data utworzenia: 2013-01-07 14:22:50powrót do strony głównej drukuj

2013-01-07 12:02:13

Podejmowanie działalności gospodarczej w systemie franczyzy
      Osoby bezrobotne zainteresowane udziałem w spotkaniu dotyczącym podejmowania działalności gospodarczej w systemie franczyzy proszone są o kontakt  z Powiatowym Urzędem Pracy w Gostyninie, pok. 22 II piętro, tel. 24 269 71 72.Data utworzenia: 2013-01-07 12:01:20