oferty pracy informacje dla bezrobotnych informacje dla pracodawców
   
pomniejsz powiększ
niedowidzacy
   Menu Główne
   
   Dla bezrobotnych
   Dla pracodawców
   Linki

BIP - PUP Gostynin
Centralna Baza Ofert Pracy
EFS
roEFS
EURES
kraz
rejestr instytucji szkoleniowych kwalifikacje rejestracja akademia

powrót do strony głównej drukuj

2013-01-02 07:53:14

Informacja dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy
Powiatowy Urząd Pracy w Gostyninie informuje, że z dniem 01.01.2013r. rejestracja osób bezrobotnych i poszukujących pracy odbywać się będzie od:     
                                           
        
poniedziałku do piątku
w  godzinach 7.45 -13.00.

W celu zarejestrowania osoba zgłasza się osobiście do recepcji Powiatowego Urzędu Pracy, celem otrzymania numeru do dokonania w danym dniu rejestracji.

Pozostałe osoby nie zarejestrowane danego dnia zgłaszają się do recepcji następnego dnia roboczego, celem otrzymania numeru do rejestracji. 

Data utworzenia: 2012-12-31 12:22:22powrót do strony głównej drukuj

2012-11-30 08:14:31

Informacja dla bezrobotnych zainteresowanych dofinansowaniem działalności gospodarczej
Powiatowy Urząd Pracy w Gostyninie dysponuje środkami na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla 2 osób.
W terminie od dnia 30.11.2012r. do dnia 07.12.2012r. będą wydawane i przyjmowane wnioski o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej „dotacji” w ramach środków Funduszu Pracy.

Druki wniosków można pobrać w siedzibie PUP - pok. 23 II piętro lub ze strony PUP w Gostyninie http://www.pup-gostynin.pl/ z zakładki Środki na podjęcie działalności gospodarczej (wniosek Funduszu Pracy).  

Wniosek składany osobiście w PUP Gostynin stwarza możliwość sprawdzenia poprawności jego sporządzenia przez pracownika PUP w pok. 23 II piętro.  
Z możliwości sprawdzenia wniosku każda osoba ubiegająca się o „dotację” w danym naborze może skorzystać tylko raz.

Data utworzenia: 2012-11-30 08:03:01powrót do strony głównej drukuj

2012-11-22 14:33:27

24 grudnia 2012 roku PUP będzie nieczynny


Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Gostyninie informuje, iż 24 grudnia 2012 roku (poniedziałek) jest dniem wolnym od pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gostyninie, za odpracowaniem w dniu 01 grudnia 2012 roku (sobota) w godz. 7.30-15.30

Data utworzenia: 2012-11-22 14:09:32powrót do strony głównej drukuj

2012-11-05 15:18:03

E-Biuletyn Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie
        W imieniu Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie oraz Związku Pracodawców Pomorza Zachodniego LEWIATAN zapraszamy do zapoznania się z artykułem o projekcie "PROGRESSUS - Innowacyjny model klastrów NGO działających z pracodawcami na rzecz aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych".


Data utworzenia: 2012-10-31 11:32:03powrót do strony głównej drukuj

2012-10-29 13:31:42

Informacja dla bezrobotnych kobiet do 25 roku życia zainteresowanych dofinansowaniem działalności gospodarczej ze środków EFS


                              
      Powiatowy Urząd Pracy w Gostyninie nadal dysponuje środkami na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla 1 bezrobotnej kobiety do 25 roku życia. 
W terminie od dnia 29.10.2012r. do dnia 02.11.2012r. będą wydawane i przyjmowane wnioski o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej w kwocie 19.000PLN w ramach projektu „Nowa szansa – lepsza przyszłość” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VI, Działanie 6.1, Poddziałanie 6.1.3 od bezrobotnych kobiet do 25 roku życia zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gostyninie, które nie brały udziału w jakiejkolwiek
formie realizowanej w w/w projekcie w latach 2008 -2012
      
Druki wniosków można pobrać w siedzibie PUP- pok. 23 II piętro lub ze strony PUP w Gostyninie www.pup-gostynin.pl z zakładki jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej.  

Data utworzenia: 2012-10-29 13:30:40powrót do strony głównej drukuj

2012-10-22 08:48:03

Informacja dla bezrobotnych kobiet do 25 roku życia zainteresowanych dofinansowaniem działalności gospodarczej ze środków EFS


                              
      Powiatowy Urząd Pracy w Gostyninie nadal dysponuje środkami na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla 1 bezrobotnej kobiety do 25 roku życia. 
W terminie od dnia 22.10.2012r. do dnia 26.10.2012r. będą wydawane i przyjmowane wnioski o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej w kwocie 19.000PLN w ramach projektu „Nowa szansa – lepsza przyszłość” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VI, Działanie 6.1, Poddziałanie 6.1.3 od bezrobotnych kobiet do 25 roku życia zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gostyninie, które nie brały udziału w jakiejkolwiek
formie realizowanej w w/w projekcie w latach 2008 -2012
      
Druki wniosków można pobrać w siedzibie PUP- pok. 23 II piętro lub ze strony PUP w Gostyninie www.pup-gostynin.pl z zakładki jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej.  

Data utworzenia: 2012-10-22 08:40:29