oferty pracy informacje dla bezrobotnych informacje dla pracodawców
   
pomniejsz powiększ
niedowidzacy
   Menu Główne
   
   Dla bezrobotnych
   Dla pracodawców
   Linki

BIP - PUP Gostynin
Centralna Baza Ofert Pracy
EFS
roEFS
EURES
kraz
rejestr instytucji szkoleniowych kwalifikacje rejestracja akademia

powrót do strony głównej drukuj

2012-06-22 08:31:54

INFORMACJA DLA OSÓB BEZROBOTNYCH ZAINTERESOWANYCH SZKOLENIEM INDYWIDUALNYM
       W związku z oszczędnościami powstałymi przy realizacji szkoleń indywidualnych, Powiatowy Urząd Pracy informuje, że w okresie 22.06.2012r. do 29.06.2012r. wznawia wydawanie i przyjmowanie wniosków na szkolenia indywidualne.

       Druki wniosków można pobrać w pok. 28 II Pietro lub z naszej strony internetowej.
Szczegółowe informacje udzielane są w pok.28

Data utworzenia: 2012-06-22 08:29:56powrót do strony głównej drukuj

2012-06-14 11:28:17

Biuletyn Informacyjnego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.


 

      Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych rozpoczął publikację elektronicznego Biuletynu Informacyjnego PEFRON pod nazwą eBIFRON.

Powyższa publikacja dostępna jest pod adresem ebifron.pfron.org.pl jak również na stronie podmiotowej Funduszu www.pfron.org.pl.

Data utworzenia: 2012-06-13 09:54:07powrót do strony głównej drukuj

2012-06-06 14:37:17

INFORMACJA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, POSZUKUJĄCYCH PRACY
       Powiatowy Urząd Pracy w Gostyninie informuje, że posiada w dyspozycji środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na szkolenia dla osób niepełnosprawnych,  poszukujących pracy,  niepozostających w zatrudnieniu.

W związku z powyższym zapraszamy osoby niepełnosprawne, poszukujące pracy, niepozostające w zatrudnieniu, posiadające aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności  zarejestrowane w PUP w Gostyninie,  zainteresowane odbyciem szkoleń do składania wniosków.

Do wniosku należy dołączyć uprawdopodobnione, że szkolenie to zapewni uzyskanie pracy. Za czas udziału w szkoleniu nie przysługuje stypendium. Osobom zakwalifikowanym na szkolenie, które podejmą szkolenie poza miejscem zamieszkania będzie przysługiwał zwrot kosztów przejazdu.

  

Druki wniosków można pobrać w pok. 28 II piętro lub z naszej strony internetowej

Szczegółowe  informacje można uzyskać w pok. 28 II piętro. 

Data utworzenia: 2012-06-06 14:19:52powrót do strony głównej drukuj

2012-06-01 14:19:12

Informacje dla Pracodawców zainteresowanych organizacją staży.
Powiatowy Urząd Pracy w Gostyninie informuje, że w terminie od dnia 04.06.2012r. do dnia 15.06.2012r. będą wydawane i przyjmowane wnioski pracodawców zainteresowanych tworzeniem miejsc staży.
Planowana liczba staży -  dla 27 osób na okres 6 miesięcy z terminem rozpoczęcia od 01.07.2012r. W pierszej kolejności rozpatrywane będą wnioski pracodawców deklarujących dalsze zatrudnienie na min. 3 m-ce po zakończeniu stażu.
Wnioski można pobrać osobiście w siedzibie Urzędu, pok. 25 (II piętro) lub ze strony internetowej
http://www.pup-gostynin.pl/ w zakładce staż.

Data utworzenia: 2012-06-01 12:50:08powrót do strony głównej drukuj

2012-04-30 08:32:29

Informacja dla bezrobotnych zainteresowanych dofinansowaniem działalności gospodarczej
              
                Powiatowy Urząd Pracy w Gostyninie informuje, że od dnia 30.04.2012r. do dnia 18.05.2012r. wydawane i przyjmowane są wnioski osób bezrobotnych o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej wyłącznie w ramach projektu „Nowa szansa – lepsza przyszłość” Priorytetu VI , Działania 6.1, Poddziałania 6.1.3, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 w sprawie realizacji projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


Planowana liczba uczestników w 2012 roku – 50 osób (8K i 42M) z Europejskiego Funduszu Społecznego,
które nie brały udziału w jakiejkolwiek formie realizowanej w projekcie w latach 2008 -2011.

 

Wnioski można pobrać osobiście w siedzibie Urzędu pok. 23 (II piętro) lub ze strony internetowej www.pup-gostynin.pl. w zakładce: Projekty – Europejski Fundusz Społeczny (Informacje dla bezrobotnych).


Data utworzenia: 2012-04-30 08:08:26powrót do strony głównej drukuj

2012-04-27 13:26:25

BEZPŁATNE USŁUGI INFORMACYJNE
BEZPŁATNE USŁUGI INFORMACYJNE

Punkt Konsultacyjny Fundacji Gospodarczej im. Karola Marcinkowskiego
w ramach projektu PO KL 2.2.1 pn. “Świadczenie usług informacyjnych i doradczych w sieci Punktów Konsultacyjnych Krajowego Systemu Usług”


świadczy

bezpłatne usługi informacyjne
z szerokiego zakresu tematyki związanej z przedsiębiorczością, m.in.: 
- możliwość uzyskania finansowania działalności z różnych źródeł,
- administracyjno-prawne aspekty zakładania, prowadzenia i zawieszania/zamykania działalności gospodarczej,
- zatrudnianie cudzoziemców,
- świadczenie usług na odległość, w tym elektronicznych,
- rozwój zasobów ludzkich,
- ochronę interesów klientów, konsumentów (wykorzystanie BIK, baz ZBP),
- wymogi ochrony środowiska w działalności przedsiębiorstw,
- zakres korzystania z bazy CEIDG, platformy ePUAP, podpisu elektronicznego, profilu zaufanego ePUAP,
- podstawowe informacje nt. usług specjalistycznych KSU
- inne, stwierdzone w trakcie diagnozy
 

ODBIORCAMI USŁUG PUNKTU INFORMACYJNEGO SĄ PRZEDSIĘBIORCY
ORAZ OSOBY ZAMIERZAJĄCE ROZPOCZĄĆ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ
 

Wszystkich zainteresowanych bezpłatnymi konsultacjami
zapraszamy

na dyżury w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Gostyninie
(ul. Płocka 66/68, 09-500 Gostynin)
w każdy piątek
w godzinach 9:00 – 14:00 
W celu umówienia się na bezpłatną indywidualną konsultację
prosimy o uprzedni kontakt telefoniczny: 884 900 043

Data utworzenia: 2012-04-27 13:08:23