oferty pracy informacje dla bezrobotnych informacje dla pracodawców
   
pomniejsz powiększ
niedowidzacy
   Menu Główne
   
   Dla bezrobotnych
   Dla pracodawców
   Linki

BIP - PUP Gostynin
Centralna Baza Ofert Pracy
EFS
roEFS
EURES
kraz
rejestr instytucji szkoleniowych kwalifikacje rejestracja akademia

powrót do strony głównej drukuj

2012-04-17 15:16:00

Informacja o realizacji piątego etapu projektu systemowego ze środków EFS


           
              W roku bieżącym 2012 Urząd kontynuuje realizację Projektu Systemowego „NOWA SZANSA – LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ” (okres realizacji lata 2008-2013)

TRWA REKRUTACJA UCZESTNIKÓW NA STAŻ!!!

W ramach projektu zaplanowano formy wsparcia:

1. Pośrednictwo pracy

2. Grupowa lub indywidualna informacja zawodowa

3. Staże ( 103 miejsca stażu dla 75K i 28M na okres 6 m-cy)

4. Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej (dla 50 osób w tym 8K i 42M)

 

Z uwagi na założenia Planu Działania na 2012 rok w ramach PO KL, priorytetowo wsparciem w ramach programu zostaną objęci bezrobotni należący do jednej lub kilku wymienionych grup: osoby w wieku poniżej 25 roku życia, osoby w wieku powyżej 50 roku życia lub osoby niepełnosprawne (grupa docelowa będzie stanowić co najmniej 30% uczestników).

Uczestnikami projektu nie mogą być osoby, które brały udział w przedsięwzięciu w latach 2008 -2011.

Więcej informacji znajdziesz na stronie internetowej www.pup-gostynin.pl. w zakładce Projekty – Europejski Fundusz Społeczny (Informacje dla bezrobotnych i pracodawców).

     

Data utworzenia: 2012-04-17 15:05:14powrót do strony głównej drukuj

2012-03-28 15:00:51

Zmiana zasad przyjmowania i realizacji ofert pracy


Powiatowy Urząd Pracy w Gostyninie informuje, iż z dniem 28.03.2012r. zmieniły się zasady przyjmowania i realizacji ofert pracy.

zobacz więcej

 

Data utworzenia: 2012-03-28 14:54:14powrót do strony głównej drukuj

2012-03-27 10:38:13

Informacja dla pracodawców zainteresowanych zorganizowaniem stażu
           
              Powiatowy  Urząd  Pracy  w  Gostyninie informuje, że w terminie od dnia 02.04.2012r. do dnia 13.04.2012r. będą wydawane i przyjmowane wnioski pracodawców zainteresowanych tworzeniem miejsc stażu w ramach projektu „Nowa szansa – lepsza przyszłość” Priorytetu VI , Działanie 6.1, Poddziałanie 6.1.3, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 w sprawie realizacji projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Planowana liczba miejsc stażu w 2012 roku - dla 50 osób od dnia 01.05.2012r.    
                                                              
- dla 53 osób od dnia 01.06.2012r.


Pomocą w ramach projektu objęte będą osoby bezrobotne zarejestrowane w PUP Gostynin, a w szczególności bezrobotni do 25 roku życia, długotrwale bezrobotni oraz bezrobotni powyżej 50 roku życia.


Wnioski można będzie pobrać osobiście w siedzibie Urzędu pok. 25 (II piętro) lub ze strony internetowej www.pup-gostynin.pl. w zakładce: Projekty – Europejski Fundusz Społeczny (Informacje dla pracodawców).

Data utworzenia: 2012-03-23 12:37:16powrót do strony głównej drukuj

2012-03-09 15:02:04

SZKOLENIA
Powiatowy Urząd Pracy w Gostyninie informuje, że od dnia 12.03.2012r. wstrzymujemy wydawanie i przyjmowanie wniosków na SZKOLENIA INDYWIDUALNE z powodu wyczerpania limitu środków Funduszu Pracy na ten cel.
       

W przypadku uzyskania dodatkowych środków na finansowanie kosztów szkoleń indywidualnych informację zamieścimy na stronie internetowej.

Data utworzenia: 2012-03-09 15:00:59powrót do strony głównej drukuj

2012-02-20 08:20:54

Informacja dla pracodawców zainteresowanych refundacją kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy      Powiatowy Urząd Pracy w Gostyninie informuje, że od dnia 20.02.2012r. będą wydawanie wnioski dla pracodawców zainteresowanych refundacją kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy. Natomiast przyjmowanie wniosków nastąpi w terminie od dnia 05.03.2012r. do dnia 16.03.2012r.

Wnioski  można pobrać osobiście w siedzibie Urzędu pok. 23 (II piętro) lub ze strony internetowej www.pup-gostynin.pl w zakładce Doposażenie stanowiska pracy.

Data utworzenia: 2012-02-20 07:54:26powrót do strony głównej drukuj

2012-02-17 09:09:08

Informacja dla osób bezrobotnych zainteresowanych szkoleniem indywidualnym      Powiatowy Urząd Pracy w Gostyninie informuje, że od dnia 20.02.2012r. rozpocznie wydawanie i przyjmowanie wniosków o skierowanie na szkolenie indywidualne.

Wnioski  można pobrać osobiście w siedzibie Urzędu pok. 28 (II piętro) lub ze strony internetowej www.pup-gostynin.pl w zakładce Szkolenia.

Data utworzenia: 2012-02-17 07:57:35