oferty pracy informacje dla bezrobotnych informacje dla pracodawców
   
pomniejsz powiększ
niedowidzacy
   Menu Główne
   
   Dla bezrobotnych
   Dla pracodawców
   Linki

BIP - PUP Gostynin
Centralna Baza Ofert Pracy
EFS
roEFS
EURES
kraz
rejestr instytucji szkoleniowych kwalifikacje rejestracja akademia

powrót do strony głównej drukuj

2011-04-05 12:23:50

Informacja dla bezrobotnych zainteresowanych dofinansowaniem działalności gospodarczej        
            Powiatowy Urząd Pracy w Gostyninie informuje, że od dnia 06.04.2011r. wydawane będą wnioski dla osób bezrobotnych o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej wyłącznie w ramach projektu „Nowa szansa – lepsza przyszłość” Priorytetu VI , Działania 6.1, Poddziałania 6.1.3, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 w sprawie realizacji projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Planowana liczba uczestników w 2011 roku – 55 osób z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wnioski można pobrać osobiście w siedzibie Urzędu pok. 23 (II piętro) lub ze strony internetowej www.pup-gostynin.pl. w zakładce: Projekty – Europejski Fundusz Społeczny (Informacje dla bezrobotnych).


Data utworzenia: 2011-04-05 12:23:50powrót do strony głównej drukuj

2011-04-05 11:31:34

Zwrot kosztów przejazdu


Powiatowy Urząd Pracy, informuje że z powodu braku środków z Funduszu Pracy nie będzie dokonywany zwrot kosztów przejazdu z miejsca zamieszkania i powrotu do miejsca zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, lub  przez okres odbywania u pracodawcy stażu, przygotowania zawodowego dorosłych lub odbywania zajęć z zakresu poradnictwa zawodowego lub pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy.
Informacja powyższa dotyczy również zwrotu kosztów zakwaterowania.

Data utworzenia: 2011-04-05 11:31:34powrót do strony głównej drukuj

2011-04-05 08:18:46

Informacja dla pracodawców zainteresowanych organizowaniem prac interwencyjnych


Z uwagi na ograniczone środki Funduszu Pracy - na prace interwencyjne, przewidzianych do utworzenia w 2011 roku jest 20 miejsc pracy.  Od dnia 05.04.2011r. wydawane są wnioski pracodawcom zainteresowanym tworzeniem miejsc pracy w ramach prac interwencyjnych.

Wnioski oraz zasady organizacji prac interwencyjnych można otrzymać osobiście w siedzibie Urzędu pok. 25 (II piętro) lub ze strony internetowej http://www.pup-gostynin.pl/ w zakładce: Prace interwencyjne (Informacje dla pracodawców).

Data utworzenia: 2011-04-05 08:18:46powrót do strony głównej drukuj

2011-04-04 13:14:59

INFORMACJA dot. SZKOLEŃ DLA BEZROBOTNYCH
POWIATOWY URZĄD PRACY W GOSTYNINIE INFORMUJE, ŻE DO ORGANIZACJI SZKOLEŃ PRZYSTĄPI PO POZYSKANIU DODATKOWYCH ŚRODKÓW NA TĘ FORMĘ AKTYWIZACJI.Data utworzenia: 2011-04-04 13:14:59powrót do strony głównej drukuj

2011-03-15 13:04:43

Informacja dla pracodawców zainteresowanych zorganizowaniem stażu


         
          Powiatowy Urząd Pracy w Gostyninie informuje, że od dnia 15.03.2011r. wydawane są wnioski pracodawcom zainteresowanym zorganizowaniem stażu dla bezrobotnych zarejestrowanych w PUP wyłącznie w ramach projektu „Nowa szansa – lepsza przyszłość” Priorytetu VI , Działania 6.1, Poddziałania 6.1.3, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 w sprawie realizacji projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 Planowana liczba uczestników w 2011 roku – 102 osoby z Europejskiego Funduszu Społecznego.

 Wnioski oraz zasady organizacji stażu w miejscu pracy  można pobrać osobiście w siedzibie Urzędu pok. 25 (II piętro) lub ze strony internetowej www.pup-gostynin.pl. w zakładce: Projekty – Europejski Fundusz Społeczny (Informacje dla pracodawców).  

Data utworzenia: 2011-03-15 13:04:43powrót do strony głównej drukuj

2011-03-15 12:28:44

Zakończono realizację projektu 6.1.2


            
           Powiatowy Urząd Pracy w Gostyninie w dniu 31 grudnia 2010 roku zakończył realizację projektu konkursowego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie – tytuł projektu „Wyższy standard usług rynku pracy w powiecie gostynińskim”. 

          Projekt realizowany był w okresie od dnia 01.01.2008r. do dnia 31.12.2010r. i wynikał bezpośrednio z konieczności dostosowania organizacji pracy Urzędu do wymogów standardów usług rynków pracy narzuconych rozporządzeniem MPiPS z maja 2007 roku, określających m.in. liczbę zatrudnionych pośredników i doradców. Dzięki realizacji projektu udało się zaspokoić potrzebę i konieczność zwiększenia zatrudnienia i wypełnienia obowiązujących standardów. Zatrudnienie jednego pracownika na stanowisku pośrednika pracy w dużym stopniu przyczyniło się do usprawnienia obsługi klientów

Data utworzenia: 2011-03-15 12:28:44