oferty pracy informacje dla bezrobotnych informacje dla pracodawców
   
pomniejsz powiększ
niedowidzacy
   Menu Główne
   
   Dla bezrobotnych
   Dla pracodawców
   Linki

BIP - PUP Gostynin
Centralna Baza Ofert Pracy
EFS
roEFS
EURES
kraz
rejestr instytucji szkoleniowych kwalifikacje rejestracja akademia

powrót do strony głównej drukuj

2010-09-10 14:31:33

Informacja dla bezrobotnych dot. pozyskania dodatkowych środków na realizację jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej
 
Powiatowy Urząd Pracy Urząd Pracy w Gostyninie pozyskał dodatkowe środki z Funduszu Pracy w kwocie 570 tyś PLN z rezerwy Ministra Pracy i Polityki Społecznej na realizację programu mającego na celu  rozwój małej i średniej przedsiębiorczości w ramach, którego realizowane będą jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej.
Grupą docelową, do której adresowany będzie program będzie 30 osób bezrobotnych z powiatu gostynińskiego zarejestrowanych w PUP Gostynin,  których wnioski przejdą  pozytywnie ocenę formalną i merytoryczną. Wnioski o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej będą oceniane według kolejności ich wpływu i oceniane przez powołaną do tego celu komisję. Oceny wniosków komisja dokona na podstawie kryteriów oceny zawartych w karcie oceny, która stanowi załącznik do wniosku o „dotację”. Aby wniosek otrzymał pozytywną opinię komisji musi uzyskać min. 60% maksymalnej liczby punktów. W przypadku znacznej liczby wniosków i ograniczonych środków finansowych, w pierwszej kolejności będą realizowane wnioski tych osób, które uzyskają największą liczbę punktów. Tak więc środki otrzymają te osoby bezrobotne, których wnioski będą najlepsze.

Przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej dla tej grupy osób poprzedzone będzie poradnictwem zawodowym w formie grupowej lub indywidualnej informacji zawodowej połączone z konsultacjami z przedstawicielem Urzędu Skarbowego i ZUS, z którymi Powiatowy Urząd Pracy ma podpisane porozumienia o współpracy.


Osoby zainteresowane zapraszamy do składania wniosków. 
Wniosek można pobrać z naszej strony internetowej,  http://www.pup-gostynin.pl/kat/id/78 lub osobiście w pokoju nr 12 I piętro.
Szczegółowych informacji udzielają: Pani Joanna Tyszkiewicz i Sylwia Kowalczyk - pok 12, I piętro, tel. 24 269 71 51

Data utworzenia: 2010-09-10 14:31:33powrót do strony głównej drukuj

2010-09-10 14:30:10

Informacja dla pracodawców i bezrobotnych dot. pozyskania dodatkowych środków na realizację staży

Powiatowy Urząd Pracy w Gostyninie pozyskał dodatkowe środki z Funduszu Pracy w kwocie 107 tyś. PLN z rezerwy Ministra Pracy i Polityki Społecznej na realizację staży.

Adresatami pomocy będą osoby bezrobotne zarejestrowane w Powiatowym Urzedzie Pracy w Gostyninie: do 25 roku życia ze szczegolnym uwzględnieniem alsolwentów, bezrobotni bez wykształcenia średniego oraz osoby długotrwale bezrobotne.
Osoby zakwalifikowane na staż z grupy do 25 roku życia objęci będą indywidualną lub grupową informacją zawodową, natomiast spośród długotrwale bezrobotnych i bez wykształcenia średniego priorytetowo będą traktowani bezrobotni, którzy realizują Indywidualny Plan Działania i/lub ukończyli w Klubie Pracy szkolenia lub zajęcia aktywizacyjne.
Przed podjęciem stażu, bezrobotni skierowani będą na badania lekarskie i podejmą go w przypadku braku przeciwskazań zdrowotnych do jego odbywania.
Dla bezrobotnych, którzy będą osbywać staż, poza miejscem zamieszkania przewidziano zwrot kosztów przejazdu do miejsca odbywania stażu i powrotu.

Zapraszamy pracodawców do składania wniosków o zorganizowanie stażu.

W pierwszej kolejnosci będą uwzględniane wnioski pracodawców, którzy zadeklarują dalsze zatrudnienie po zakończonym stażu.

Wniosek o organizację stażu można pobierać z naszej strony internetowej
http://www.pup-gostynin.pl/kat/id/83 lub osobiście w pok. nr 6 parter.
Dodatkowych informacji udziala Pani Iona Figiel, tel. 24 269 71-66

Data utworzenia: 2010-09-10 14:30:10powrót do strony głównej drukuj

2010-09-03 08:40:03

Informacja dotycząca zwrotu kosztów przejazdu na staż


Informujemy, iż w związku z dokonaniem przesunięć środków finansowych w "Planie finansowania limitowanych zadań na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej w powiecie gostynińskim w 2010 roku" wznawiamy przyjmowanie wniosków o zwrot kosztów przejazdu na staże.
W pierwszej kolejności realizowane będą wnioski stażystów już rozpatrzone, które nie zostały uwzględnione z powodu braku środków.

Data utworzenia: 2010-09-03 08:40:03powrót do strony głównej drukuj

2010-07-21 11:02:08

Informacja dla osób bezrobotnych i pracodawców        W związku z remontem 2 piętra Powiatowego Urzędu Pracy w Gostyninie uprzejmie informujemy o zmianie 
miejsca obsługi w sprawie szkoleń, doradztwa zawodowego, pośrednictwa pracy, klubu pracy, księgowości budżetowej.


 

Data utworzenia: 2010-07-21 11:02:08powrót do strony głównej drukuj

2010-07-19 09:07:09

Informujemy, że z powodu wyczerpania się limitu...        Informujemy, że z powodu wyczerpania się limitu środków na realizację prac interwencyjnych, staży, jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej, szkoleń indywidualnych  oraz kosztów przejazdu
wstrzymujemy wydawanie i przyjmowanie wniosków na ww. formy aktywizacji.
        W przypadku uzyskania dodatkowych środków na ich finansowanie informację zamieścimy na stronie internetowej.

Data utworzenia: 2010-07-19 09:07:09powrót do strony głównej drukuj

2010-07-14 11:35:55

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


 

Zarząd Powiatu Gostynińskiego zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty na sukcesywne dostawy pozostałych artykułów papierniczych oraz artykułów biurowych dla Powiatowego Urzędu Pracy w Gostyninie.

zobacz więcej

 

Data utworzenia: 2010-07-14 11:35:55