oferty pracy informacje dla bezrobotnych informacje dla pracodawców
   
pomniejsz powiększ
niedowidzacy
   Menu Główne
   
   Dla bezrobotnych
   Dla pracodawców
   Linki

BIP - PUP Gostynin
Centralna Baza Ofert Pracy
EFS
roEFS
EURES
kraz
rejestr instytucji szkoleniowych kwalifikacje rejestracja akademia

powrót do strony głównej drukuj

2009-07-08 12:06:28

Informacja dotycząca nowych oświadczeń o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi
UWAGA!!!Wytyczne
Ministra Pracy i Polityki Społecznej dla Powiatowych Urzędów Pracy w związku z rejestracją oświadczeń pracodawców o zamiarze powierzenia wykonywania pracy obywatelom Republiki Białoruś, Republiki Mołdowy, Federacji Rosyjskiej lub Ukrainy oraz nowe druki oświadczeń o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi znajdują się z zakładce Dla pracodawców - Wzory dokumentów.Uproszczoną procedurę dopuszczenia
do polskiego rynku pracy bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę dla obywateli Białorusi (BY), Mołdowy (MD), Rosji (RU) i Ukrainy (UA) reguluje rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 sierpnia 2006r. w sprawie wykonywania pracy przez cudzoziemców bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę (Dz. U. Nr 156, poz. 1116, z 2007r. Nr 120, poz. 824, z 2008r. Nr 17, poz. 106 oraz z 2009r. Nr 21, poz. 114).

Data utworzenia: 2009-07-08 12:06:28powrót do strony głównej drukuj

2009-07-08 12:06:18

Informacja dla bezrobotnych zainteresowanych dofinansowaniem działalności gospodarczej
 
Powiatowy Urząd Pracy w Gostyninie informuje, że od dnia 04.03.2009r. wydawane są wnioski dla osób bezrobotnych o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej wyłącznie w ramach projektu „Nowa szansa – lepsza przyszłość” Priorytetu VI , Działania 6.1, Poddziałania 6.1.3, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 w sprawie realizacji projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Planowana liczba uczestników w 2009 roku – 117 osób z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wnioski można pobrać osobiście w siedzibie Urzędu pok. 12 (I piętro) lub ze strony internetowej www.pup-gostynin.pl. w zakładce: Projekty – Europejski Fundusz Społeczny (Informacje dla bezrobotnych).

Data utworzenia: 2009-07-08 12:06:18