oferty pracy informacje dla bezrobotnych informacje dla pracodawców
   
pomniejsz powiększ
niedowidzacy
   Menu Główne
   
   Dla bezrobotnych
   Dla pracodawców
   Linki

BIP - PUP Gostynin
Centralna Baza Ofert Pracy
EFS
roEFS
EURES
kraz
rejestr instytucji szkoleniowych kwalifikacje rejestracja akademia

powrót do strony głównej drukuj

2009-09-09 12:58:55

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


Zarząd Powiatu Gostynińskiego zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty na przeprowadzenie szkolenia grupowego dla osób bezrobotnych w zakresie "Prawo jazdy kat. C"

zobacz więcej

 

Data utworzenia: 2009-09-09 12:58:55powrót do strony głównej drukuj

2009-09-09 12:57:29

UWAGA!!!


W związku z licznymi sygnałami od Pracodawców oraz osób odbywających staż, dot. kontaktowania się z Państwem przez firmy ubezpieczeniowe celem przystąpienia do ubezpieczenia w II filarze uprzejmie informujemy, iż Powiatowy Urząd Pracy w Gostyninie nie udostępnia danych osobowych osób odbywających staż u Pracodawców żadnym firmom ubezpieczeniowym, ani też nie prowadzi współpracy z tymi firmami w ww. zakresie.

Data utworzenia: 2009-09-09 12:57:29powrót do strony głównej drukuj

2009-09-09 12:56:52

Ogłoszenie o przetargu na przeprowadzenie szkolenia grupowego dla osób bezrobotnychPowiat Gostyniński ogłasza przetarg nieograniczony na przeprowadzenie szkolenia grupowego dla osób bezrobotnych w zakresie "Prawo jazdy kat. C".

zobacz więcej

 

Data utworzenia: 2009-09-09 12:56:52powrót do strony głównej drukuj

2009-09-09 12:56:10

Umiejętności aktywnego poszukiwania pracy


W dniu 25 czerwca 2009r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gostyninie zakończyło się 3-tygodniowe szkolenie „Umiejętności aktywnego poszukiwania pracy” dla 9 osób. Szkolenie było prowadzone metodą warsztatów szkoleniowych w formie odrębnych 20 sesji tematycznych i 15 godzin przeznaczonych na wymianę doświadczeń i rozwiązywanie problemów napotkanych w trakcie aktywnego poszukiwania pracy.

zobacz więcej

 

Data utworzenia: 2009-09-09 12:56:10powrót do strony głównej drukuj

2009-09-09 12:55:24

Współpraca z Urzędem Skarbowym


Od czerwca 2009r. Powiatowy Urząd Pracy w Gostyninie w porozumieniu z Urzędem Skarbowym organizuje cykliczne szkolenia dla osób bezrobotnych otrzymujących jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej. Umowy w tej sprawie podpisały p. Grażyna Witkowska Z-ca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gostyninie oraz p. Teresa Morze pełniąca obowiązki Naczelnika Urzędu Skarbowego w Gostyninie.

zobacz więcej

 

Data utworzenia: 2009-09-09 12:55:24powrót do strony głównej drukuj

2009-08-31 12:28:39

Streszczenie raporu końcowego


 

Zapraszamy do zapoznania się ze streszczeniem raportu końcowego z badania ewaluacyjnego śródokresowego (mid-term) projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dla Poddziałania 6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie, Działanie 6.1 PO KL. Projekt pn. „Wyższy standard usług rynku pracy w powiecie gostynińskim”. W ramach projektu wsparcie otrzymuje 1 osoba. Badanie oraz raport zostały opracowane przez zewnętrzną firmę ewaluacyjną.

zobacz więcejData utworzenia: 2009-08-31 12:28:39