oferty pracy informacje dla bezrobotnych informacje dla pracodawców
   
pomniejsz powiększ
niedowidzacy
   Menu Główne
   
   Dla bezrobotnych
   Dla pracodawców
   Linki

BIP - PUP Gostynin
Centralna Baza Ofert Pracy
EFS
roEFS
EURES
kraz
rejestr instytucji szkoleniowych kwalifikacje rejestracja akademia

powrót do strony głównej drukuj

2017-08-07 09:52:53

Informacja dla pracodawców zainteresowanych organizacją staży dla osób powyżej 30 roku życia.


 

 

     Powiatowy Urząd Pracy w Gostyninie informuje, że nadal wydawane i przyjmowane są wnioski pracodawców zainteresowanych utworzeniem staży na okres 6 m-cy z terminem rozpoczęcia stażu od 01.09.2017r. w ramach projektu: „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w powiecie gostynińskim (II)” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Działanie 8.1 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

           Uczestnikami projektu mogą być osoby w wieku 30 lat i powyżej zarejestrowane w PUP jako bezrobotne (należące do II profilu pomocy) z grup defaworyzowanych:

           Planujemy zorganizowanie 37 miejsc stażu dla 6 kobiet i 31 mężczyzn w poniższych kategoriach bezrobotnych:

  • 15 osób długotrwale bezrobotnych (1 kobieta, 14 mężczyzn),

  • 4 osoby powyżej 50 roku życia (4 mężczyzn),

  • 20 osób o niskich kwalifikacjach (20 mężczyzn)

W pierwszej kolejności rozpatrywane będą wnioski pracodawców deklarujących dalsze zatrudnienie minimum na 3 miesiące w pełnym wymiarze czasu pracy po zakończeniu stażu*.

* w przypadku formy zatrudnienia innej niż umowa o pracę wartość umowy musi być równa lub wyższa trzykrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę.

 Wnioski będzie można pobrać osobiście w siedzibie urzędu, pok. 25 II piętro lub z naszej strony internetowej w zakładce staż. 

Data utworzenia: 2017-06-02 11:34:08